Số hiệu 477/BC-VTLTNN
Trích yếu nội dung Báo cáo số 477/BC-VTLTNN ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/2/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP.
Chi tiết văn bản
Ngày ban hành 20/05/2019
Ngày hiệu lực 20/05/2019
Ngày hết hiệu lực
Trạng thái hiệu lực Đang hiệu lực
Văn bản thay thế
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Văn bản chung về công tác văn thư, lưu trữ của Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành, địa phương
Cơ quan ban hành Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Người ký duyệt Cục trưởng Đặng Thanh Tùng
Tệp đính kèm
  • 477_2019_BC_CVTLTNN.signed.pdf