Số hiệu 10/2016/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01 tháng 4 năm 2016 cuả Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành".
Chi tiết văn bản
Ngày ban hành 01/04/2016
Ngày hiệu lực 01/10/2016
Ngày hết hiệu lực
Trạng thái hiệu lực Đang hiệu lực
Văn bản thay thế
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản chung về công tác văn thư, lưu trữ của Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành, địa phương
Cơ quan ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son
Tệp đính kèm
  • 10-BTTTT.signed.pdf