Số hiệu 03/2019/TT-BNV
Trích yếu nội dung Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Chi tiết văn bản
Ngày ban hành 14/05/2019
Ngày hiệu lực 01/07/2019
Ngày hết hiệu lực
Trạng thái hiệu lực Đang hiệu lực
Văn bản thay thế
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản về công tác tổ chức - cán bộ của Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, địa phương
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký duyệt Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Tệp đính kèm
  • TT.03.2019.BNV.pdf