Số hiệu 06/2019/TT-BNV
Trích yếu nội dung Thông tư số 06/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức.
Chi tiết văn bản
Ngày ban hành 01/06/2019
Ngày hiệu lực 15/07/2019
Ngày hết hiệu lực
Trạng thái hiệu lực Đang hiệu lực
Văn bản thay thế
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Văn bản chung về công tác văn thư, lưu trữ của Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành, địa phương
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký duyệt Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Tệp đính kèm
  • TT.06.BNV.2019.pdf