02:18 PM 11/11/2020  |   Lượt xem: 554  | 

Trong 2 ngày 10 và 11/11/2020, tại thành phố Vĩnh Long, Sở Nội vụ Vĩnh Long tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ với những nội dung cơ bản của các văn bản: Nghị quyết số 52-NQ/TW, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Thông tư số 02/2019/TT-BNV và Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

     Dự khai mạc hội nghị tập huấn có ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; ông Hồ Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Long và 526 đại biểu đến từ các sở, ngành, quận, huyện, xã thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Hội nghị tập huấn được chia làm hai lớp, gồm: Lớp đại diện sở, ngành (ngày 10/11/2020); lớp đại diện quận, huyện, xã  (ngày 11/11/2020).

 

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu khai mạc hội nghị.

 

     Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhấn mạnh: Sự cần thiết trong việc lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về kiến thức và nghiệp vụ văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan đơn vị; việc triển khai văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương; tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ trong bối cảnh Chính phủ điện tử và chuyển đổi số đang góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử mà khởi đầu là văn bản điện tử, văn thư, lưu trữ điện tử. Việc xây dựng Chính phủ điện tử phải bắt nguồn từ mỗi công chức, viên chức, đặc biệt là công chức, viên chức văn thư, lưu trữ trong việc thực hiện các biện pháp gửi, nhận, xử lý và lưu văn bản điện tử và trách nhiệm của các tỉnh, thành phố được lựa chọn thực hiện thí điểm tích hợp dữ liệu lưu trữ điện tử theo Quyết định số 458/QĐ-TTg, ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, cũng như những định hướng lưu trữ điện tử trong tương lai…

     Thay mặt hội nghị, ông Hồ Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Vĩnh Long, phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Cục trưởng Đặng Thanh Tùng đã về dự khai mạc hội nghị tập huấn và cử báo cáo viên tập huấn. Ông Hồ Văn Kiên cũng nhấn mạnh về trách nhiệm của báo cáo viên trong việc truyền đạt những nội dung văn bản một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Đồng thời, đề nghị các đại biểu tham gia hội nghị đầy đủ, nghiêm túc, tập trung theo dõi lắng nghe, phân tích để nắm bắt đầy đủ nội dung trình bày của báo cáo viên; tích cực trao đổi, thảo luận các vấn đề thật chắc, thật kỹ để sau khi hội nghị kết thúc có thể áp dụng ngay những kiến thức, những hiểu biết đã được trao đổi, truyền đạt vào thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, cũng như thực hiện tốt quy định về công tác văn thư, lưu trữ, góp phần đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới./.

Hà Chi