03:04 PM 10/09/2020  |   Lượt xem: 484  | 

Sáng ngày 10/9/2020, tại phòng họp số 1, trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, liên chi bộ: Kế hoạch -Tài chính; Nghiệp vụ Văn thư, Lưu trữ; Tổ chức - Cán bộ; Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học, Văn phòng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Vai trò của Chi ủy và đảng viên trong việc lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và tầm nhìn đến 2025”.

Dự của buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, cùng toàn thể đảng viên 5 chi bộ: Kế hoạch -Tài chính; Nghiệp vụ Văn thư, Lưu trữ; Tổ chức - Cán bộ; Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học; Văn phòng.

Tại buổi sinh hoạt liên chi bộ, đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã trao đổi và chia sẻ việc sinh hoạt đảng theo chuyên đề giữa các chi bộ là cần thiết và thiết thực để đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất  lượng, tổ chức cơ sở đảng, năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên…

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã trao đổi và chia sẻ việc tại buổi  sinh hoạt đảng giữa các liên chi bộ thuộc Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Vai trò của Chi ủy và đảng viên trong việc lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và tầm nhìn đến 2025 ” các chi uỷ và đảng viên trực thuộc Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả công việc trên các lĩnh vực công tác của Cục, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, tổ chức cơ sở đảng, năng lực, trình độ chuyên môn, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, tiến tới thắng lợi của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các chi ủy, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo để lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong kế hoạch 5 năm (2021 – 2025) của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và ngành Văn thư - Lưu trữ, trong đó có các nhiệm vụ trọng tâm sau:

   1. Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị;

   2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng;

   3 Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy và chất lượng đảng viên;

   4. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chông lãng phí và tham gia cải cách hành chính, đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt chuyên đề liên chi bộ:

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt trình bày dự thảo báo cáo chuyên đề “Vai trò của Chi ủy và đảng viên trong việc lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và tầm nhìn đến 2025”

 

Đồng chí Phạm Thanh Hà trình bày báo cáo tham luận của Chi bộ Nghiệp vụ Văn thư, Lưu trữ: Vai trò của Chi ủy và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng thể chế trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và tầm nhìn đến năm 2025.

Đồng chí Bùi Thị Kim Hương trình bày báo cáo tham luận của Chi bộ Văn phòng: Đổi mới trong công tác thi đua khen thưởng

Đồng chí Vũ Hải Thanh trình bày báo cáo tham luận của Chi bộ Tổ chức - Cán bộ: Trách nhiệm của đảng viên, công chức trong việc tham mưu xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy ngành Văn thư - Lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý công tác văn thư, lưu trữ trong bối cảnh Chính phủ điện tử.

Đồng chí Vũ Thị Thu Hiền trình bày báo cáo tham luận của Chi bộ Hợp tác quốc tế và Quản lý khoa học: Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế và quản lý khoa học giai đoạn 2020 - 2022 và tầm nhìn đến năm 2025.
 
 

Thái Nguyễn