09:36 AM 18/07/2007  |   Lượt xem: 213  | 

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III tổ chức Lễ trao tặng “Danh mục Hồ sơ cán bộ đi B” thuộc Uỷ ban Thống nhất Chính phủ thời kỳ từ 1959 – 1975 cho các tỉnh, thành trên cả nước.

Thực hiện Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ; đặc biệt để giúp cho các tỉnh, thành có cơ sở thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và nhân dịp Kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III tổ chức Lễ trao tặng “Danh mục Hồ sơ cán bộ đi B” thuộc Uỷ ban Thống nhất Chính phủ thời kỳ từ 1959 - 1975 cho các tỉnh, thành trên cả nước.

Lễ trao tặng “Danh mục Hồ sơ cán bộ đi B” diễn ra vào hồi 8h30 ngày 23/7/2007 tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III; Địa chỉ: số 34 Phan Kế Bính, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội.