03:45 PM 19/03/2019  |   Lượt xem: 397  | 

Trung tâm Nghiên cứu bản thảo chữ viết tay (CSMC) sẽ hỗ trợ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tu bổ Châu bản triều Nguyễn bị hỏng nặng và hai bên sẽ phối hợp thực hiện ấn phẩm, triển lãm giới thiệu về Châu bản.

     Sáng nay (19/3), GS. Micheal Friedrich, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bản thảo chữ viết tay (CSMC) thuộc Đại học Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức và GS. Michaelle Biddle, chuyên gia về tu bổ bảo quản văn bản cổ của Thư viện Đại học Wesleyan (Hoa Kỳ) đã có chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) – nơi bảo quản nhiều văn bản viết tay mà các giáo sư đang quan tâm.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước chủ trì buổi đón tiếp.

 

     Tại buổi làm việc, hai bên đều thống nhất quan điểm là cần thiết giới thiệu, quảng bá khối Châu bản triều Nguyễn ra thế giới. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp thực hiện một ấn phẩm song ngữ về Châu bản trong năm nay và năm 2020, sẽ phối hợp thực hiện một cuộc triển lãm giới thiệu tài liệu lưu trữ, đặc biệt là Châu bản triều Nguyễn nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt – Đức.

      GS. Micheal Friedrich bày tỏ mong muốn sàng hỗ trợ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tu bổ Châu bản triều Nguyễn bị hỏng nặng. Sau khi xem tình trạng tài liệu, hai bên sẽ đề ra kế hoạch cụ thể.

 

GS. Micheal Friedrich, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bản thảo chữ viết tay (CSMC) thuộc Đại học Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức phát biểu tại buổi tiếp.

 

 

Bà Trần Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phát biểu tại buổi tiếp.

 

 

GS. Michaelle Biddle, chuyên gia về tu bổ bảo quản văn bản cổ của Thư viện Đại học Wesleyan (Hoa Kỳ) kiểm tra các tài liệu Châu bản hư hỏng.

 


Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tặng GS. Micheal Friedrich, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu
bản thảo chữ viết tay (CSMC) thuộc Đại học Hamburg, Cộng hòa Liên bang Đức những ấn phẩm về Châu bản triều Nguyễn.

 


GS. Micheal Friedrich và GS. Michaelle Biddle chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

 

(Trung tâm Lưu trữ quốc gia I)