10:04 AM 15/05/2019  |   Lượt xem: 213  | 

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Tiền Giang – dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ” sẽ khai mạc ngày 15 tháng 5 năm 2019, tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Tiền Giang.

    

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm vùng chuyên canh sầu riêng Ngũ Hiệp, Cai Lậy, Tiền Giang.
Nguồn: Bảo tàng tỉnh Tiền Giang.

   Nhằm góp phần tái hiện lại quá trình khai hoang lập ấp, quá trình đấu tranh bảo vệ, xây dựng quê hương Tiền Giang và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ “Tiền Giang – dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ”.

       Triển lãm trưng bày, giới thiệu các văn bản, mộc bản triều Nguyễn, bản đồ từ năm 1679 đến nay, các tài liệu liên quan đến địa giới hành chính, các sự kiện chính trị, các mốc lịch sử quan trọng của tỉnh; Các tài liệu thời kỳ Nhà Nguyễn, thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; Các hình ảnh về quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh; hình ảnh di tích lịch sử cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Ảnh đẹp Mỹ Tho; Trưng bày các hiện vật thuộc nền văn hóa Óc Eo, sử dụng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đánh trận Ấp Bắc, phong trào Đồng Khởi, Khu 8, trận Ba Rài. Triển lãm được bố cục thành 3 phần:

      Phần 1: Tiền Giang trong tiến trình phát triển vùng đất phương Nam.

      Phần 2: Tiền Giang kháng chiến, kiến quốc (1858-1975).

      Phần 3: Tiền Giang xây dựng và phát triển.

     Một số hình ảnh được giới thiệu tại triển lãm:

 

Bản đồ địa hình Định Tường năm 1867
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia II.

 

Năm Giáp Thìn (1874), Tây Sơn Nguyễn Huệ đem binh thuyền vào Gia Định đánh bại quân Xiêm tại Rạch Gầm – Xoài Mút.
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV.

      Triển lãm kéo dài từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5 năm 2019./.

Tổng hợp