02:21 PM 08/05/2019  |   Lượt xem: 181  | 

Triển lãm lần đầu tiên công bố và giới thiệu những tài liệu lưu trữ về chủ đề Phật giáo ở Việt Nam trong một sự kiện lớn của Liên hiệp quốc tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

    Là một trong những tôn giáo lớn trên thế giới, ngay từ đầu Công nguyên, Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam và ngày càng phát triển. Đặc biệt dưới thời Lý - Trần, Phật giáo đã phát triển cực thịnh và được coi là quốc giáo. Đã có nhiều vị cao tăng được triều đình được trọng dụng, tham gia vào hệ thống chính quyền và có nhiều ảnh hưởng đến chính trị quốc gia. Thời Nguyễn, giai đoạn đầu Phật giáo vẫn khá phát triển, nhiều chùa chiền được xây mới hoặc trùng tu và trở thành những trung tâm tín ngưỡng của đông đảo người Việt. Mặc dù từ cuối thế kỷ XIX, khi một số tôn giáo mới được du nhập từ phương Tây khiến Phật giáo có lúc thoái trào, nhưng cho đến nay đây vẫn là tôn giáo có lịch sử lâu đời và ảnh hưởng sâu rộng nhất tại Việt Nam.

     Với gần 2000 năm tồn tại, dù trải qua những thăng trầm cùng lịch sử nhưng Phật giáo đã hoà vào lòng dân tộc, tạo nên một sắc thái đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc dựng nước, giữ nước. Trong xu thế phát triển, đổi mới và hội nhập toàn cầu hiện nay, Phật giáo Việt Nam luôn hoạt động với tinh thần hòa bình và hữu nghị, đoàn kết với các giáo hội Phật giáo trên thế giới để hợp tác và góp phần xây dựng, củng cố nền hòa bình cho nhân loại.

     Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2019, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức Triển lãm tài liệu lưu trữ “Phật giáo ở Việt Nam”. Triển lãm lần đầu tiên công bố và giới thiệu những tài liệu về chủ đề Phật giáo ở Việt Nam trong một sự kiện lớn của Liên hợp quốc. Đây là một sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động phát huy giá trị tài liệu lưu trữ của ngành Lưu trữ, góp phần vào giới thiệu đến công chúng những tài liệu có giá trị về chủ đề này, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam từ góc nhìn tôn giáo.

     Một số tài liệu sẽ được giới thiệu tại Triển lãm:

 

 

 

 

 

 

Hoàng Anh (Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1)