08:11 PM 09/07/2018  |   Lượt xem: 495  | 

Triển lãm dự kiến khai mạc vào 9h30 ngày 12/7/2018 và kéo dài đến 20/8/2018 tại Bảo tàng Hà Nội.

       Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế về phát huy giá trị tài liệu lưu trữ năm 2018, nhằm tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ giữa hai cơ quan Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam phối hợp với Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ tổ chức Triển lãm tài liệu lưu trữ “Hội nghị Paris - Đường đến hòa bình”, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thực hiện.

   

         Triển lãm gồm 03 phần:

        - Phần 1: Đường đến Hội nghị Paris: Giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về cuộc đấu tranh của nhân dân hai miền Nam - Bắc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết tâm kháng chiến giành độc lập dân tộc và sự ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

       - Phần 2: Hội nghị Paris - Cuộc đàm phán ngoại giao lịch sử: giới thiệu những tài liệu về quá trình diễn biến Hội nghị Paris từ ngày khai mạc Hội nghị từ ngày 13/5/1968, phản ánh về cuộc đàm phán kéo dài hơn 4 năm, hết sức gay go, phức tạp, căng thẳng, giữa bốn bên tham gia đàm phán: Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỳ, chính quyền Việt Nam Cộng hòa ký thông qua. Ngày 27/01/1973, Hiệp định được ký kết giữa các bên tham gia. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt của cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc đồng thời là dấu mốc trong lịch sử quan hệ quốc tế.

      - Phần 3: Thực thi Hiệp định Paris: Giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về quá trình thực thi Hiệp định Pari.

      Triển lãm công bố, giới thiệu gần 120 tài liệu, tư liệu lưu trữ, hình ảnh, hiện vật lịch sử phản ánh bối cảnh lịch sử, quá trình đàm phán và kết quả của Hội nghị tại Paris về kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được lựa chọn từ các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam, Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Việt Nam và một số cơ quan có liên quan, trong đó, một số tài liệu đã được giải mật và lần đầu tiên công bố ở Việt Nam.

      Triển lãm dự kiến khai mạc vào 9h30 ngày 12/7/2018 và kéo dài đến 20/8/2018 tại Bảo tàng Hà Nội.

      Trân trọng kính mời quý độc giả thăm quan Triển lãm.

      Một số tài liệu, hình ảnh trưng bày tại Triển lãm:

Đoàn xe của quân dân Việt Nam ngày đêm chở hàng ra tiền tuyến, tháng 6/1967
Nguồn: Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam
 
 
Bản đồ về tuyến phòng thủ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn trong dịp tết Mậu Thân của Sư đoàn Không quân 101, ngày 31/01/1968.
Nguồn: Lưu trữ quốc gia Hoa Kỳ, SLT 595397
 
 

Trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Xuân Thủy tới Sân bay Le Bourget (Pháp), ngày 09/5/1968.

Nguồn: Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam
 
 

Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa dự phiên họp khai mạc cuộc hội đàm chính thức giữa đại diện Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và

đại diện Chính phủ Hoa Kỳ trong Hội nghị Paris, ngày 13/5/1968, tại phòng họp Trung tâm các Hội nghị quốc tế (đường Kleber, Paris, Cộng hòa Pháp).
Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tài liệu ảnh phông Bộ Ngoại giao, SLT 2979-2242
 
 
Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Xuân Thủy và Đại sứ, Trưởng đoàn đại biểu
Chính phủ Mỹ W.A.Harriman trong cuộc nói chuyện tay đôi tại Trung tâm các Hội nghị quốc tế, năm 1968.
Nguồn: Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam
 
 
 
Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Xuân Thủy họp báo công bố việc Mỹ phải chấp nhận chấm dứt hoàn toàn
vô điều kiện các cuộc ném bom trên lãnh thổ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và mở Hội nghị bốn bên ở Paris, ngày 02/11/1968.
Nguồn: Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam

Thiên Lý (Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)