11:23 AM 15/06/2020  |   Lượt xem: 715  | 

Triển lãm giới thiệu trên 100 hình ảnh, tư liệu, tài liệu được chọn lựa từ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí đã góp phần tái hiện chặng đường phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam trong 95 năm qua.

       Sáng 13/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị "Gặp mặt, tuyên dương Người làm báo tiêu biểu" nhân kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Nhân dịp này, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phối hợp với Ban tổ chức Hội nghị tổ chức Triển lãm “95 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam từ tư liệu, tài liệu lưu trữ nhà nước”.

       Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 187 nhà báo tiêu biểu từ các cơ quan thông tấn, báo chí, tới dự hội nghị, tham quan triển lãm.

 

 

       Triển lãm giới thiệu trên 100 hình ảnh, tư liệu, tài liệu được chọn lựa từ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí đã góp phần tái hiện chặng đường phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam trong 95 năm qua, chia làm 4 giai đoạn chính:

       Báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1925-1945: Dấu mốc đầu tiên của giai đoạn này là báo Thanh Niên - tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta - giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

       Báo do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, ra số đầu tiên ngày 21/6/1925.

 

       Cũng trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc này, hàng loạt cơ quan báo chí ra đời. Ngoài báo Thanh Niên, có thể kể đến những tờ báo, tạp chí ghi dấu ấn đậm nét như: Búa Liềm, Đỏ, Tranh đấu, Dân chúng, Việt Nam độc lập, Cứu quốc, Cờ giải phóng

       Báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1946-1975: Đây là giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ với nhiều cơ quan báo chí lớn ra đời. Đó là Sự thật, Độc lập, Lao động, Nhân dân, Quân đội nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam

       Các cơ quan báo chí thời kỳ này cùng hướng đến một mục tiêu chung là đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

       Báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1976-1986: Đây là thời kỳ tiến hành khôi phục và xây dựng đất nước. Báo chí có nhiệm vụ phản ánh một cách đầy đủ và hợp lý mọi vấn đề của hai miền. Chủ đề trung tâm được báo chí phản ánh là “Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân”.

       Báo chí Cách mạng Việt Nam giai đoạn 1987 đến nay: Giai đoạn này, báo chí ở nước ta đã phát triển khá nhanh về số lượng và chất lượng, hình thành hệ thống thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình rộng khắp cả nước.

       Nội dung thông tin của báo chí ngày càng phong phú, hiệu quả, hình thức đẹp, sinh động và hấp dẫn.

       Trong thời kỳ hội nhập và đổi mới, báo chí đã tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

       Báo chí đã quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

       Báo chí cũng là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực bảo vệ lợi ích của nhân dân.

       Một số tư liệu tài liệu tại Triển lãm:

Minh Châu