02:53 PM 20/07/2020  |   Lượt xem: 616  | 

Ngày 03 tháng 4 năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký Quyết định số 458/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 2025” (Quyết định số 458/QĐ-TTg).

    Để triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như:

    Cục đã có buổi làm việc với việc với Ban Cơ yếu Chính phủ để trao đổi, thảo luận, đề xuất một số nội dung nhiệm vụ liên quan đến nghiên cứu đề xuất giải pháp xác thực tài liệu lưu trữ điện tử được ký số có thời hạn bảo quản lâu dài, vĩnh viễn hoàn thành vào năm 2021, một nhiệm vụ quan trọng trong việc triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg.

    Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ về nội dung, việc triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg nói riêng và lưu trữ tài liệu điện tử nói chung lên Cổng Thông tin điện tử của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

    Tổ chức các Hội nghị để phổ biến, triển khai các nội dung của Quyết định số 458/QĐ-TTg: Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg đối với các các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương (ngày 07/7/2020, tại Học viện Viettel); Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực miền Bắc và miền Trung Tây Nguyên (ngày 17/6/2020, tại Quảng Ngãi); Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khu vực phía Nam (ngày 15/6/2020, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (TP.HCM)).

 

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nươc Đặng Thanh Tùng phát biểu khai mạc Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg
đối với các các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương, ngày 7/7/2020, tại Học viện Viettel (Hà Nội).

 

    Đồng thời, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cũng thành lập các Đoàn khảo sát việc lưu trữ tài liệu điện tử tại: thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh; thành phố Đà Nẵng; tỉnh Vĩnh Long. Tại các đơn vị kiểm tra, Đoàn khảo sát đã nghe báo cáo chi tiết các chức năng cơ bản và quá trình triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành dùng chung trong hệ thống cơ quan hành chính; phần mềm lưu trữ dùng chung; vấn đề số hóa tài liệu lưu trữ và những vướng mắc, khó khăn khi triển khai văn thư - lưu trữ điện tử…Các bên đã trao đổi làm rõ thực trạng đáp ứng các yêu cầu pháp luật của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử; Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử; Phương án lập hồ sơ điện tử và xác định giá trị tài liệu của hồ sơ điện tử; các giải pháp công nghệ trong lưu trữ điện tử; giải pháp nguồn nhân lực cho văn thư, lưu trữ điện tử, định hướng xây dựng lưu trữ điện tử; vấn đề công nghệ trong lưu trữ điện tử; giải pháp xác thực và bảo mật lâu dài tài liệu lưu trữ điện tử; giải pháp nguồn nhân lực cho văn thư, lưu trữ điện tử.

 

 

Đoàn khảo sát của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiến hành khảo sát việc lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng, ngày 10/7/2020.

 

    Theo kế hoạch Cục Văn thư và Lưu trữ tiếp tục thực hiện việc khảo sát lưu trữ tài liệu điện tử tại một số cơ quan, địa phương. Đồng thời, Cục cũng phối hợp với một số đơn vị thực hiện nghiên cứu, triển khai các giải pháp công nghệ về lưu trữ tài liệu điện tử.

    Toàn văn Quyết định số 458/QĐ-TTg và Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước" xin mời xem các tệp đính kèm dưới đây./.

Trần Ngọc