Giới thiệu một số video tại Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 10:02 AM 06/10/2020

Hội nghị triển khai công tác Văn thư - Lưu trữ tại thành phố Hải Phòng

 10:40 AM 25/09/2020

Tập huấn “Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới và cập nhật kiến thức cho công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước”

 01:28 PM 22/09/2020

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về văn thư, lưu trữ điện tử và kế hoạch triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg

 09:29 AM 09/09/2020

Tỉnh Bắc Kạn tập huấn, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 10:39 AM 07/09/2020

Khảo sát việc lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại tỉnh Nghệ An

 03:36 PM 24/08/2020

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổ chức tập huấn, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 10:46 AM 20/08/2020


Một số lỗi thường gặp trong việc ký số trên Hệ thống quản lý văn bản của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và giải pháp khắc phục

 03:30 PM 03/08/2020

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

 11:08 AM 31/07/2020