Bảo đảm tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức được lập dưới dạng điện tử

 10:44 AM 23/03/2021
Đây là một trong những mục tiêu được đặt ra trong Kế hoạch số 67/KH-UBND về triển khai thực hiện đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Thanh Hóa thực hiện Đề án Lưu trữ điện tử trong các cơ quan, tổ chức

 09:30 AM 23/02/2021

Hội thảo khoa học: “Định hướng quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử phục vụ sửa đổi Luật Lưu trữ”

 02:31 PM 15/01/2021

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ

 10:29 AM 14/12/2020

Khai mạc Lớp bồi dưỡng Quy trình xử lý văn bản điện tử, tạo lập hồ sơ, trình ký, phát hành văn bản điện tử

 10:55 AM 23/11/2020

Đẩy mạnh chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội

 03:46 PM 20/11/2020

An Giang triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử

 02:45 PM 18/11/2020

Một số kết quả từ Hội thảo khoa học “Lưu trữ số và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân”

 04:20 PM 06/11/2020

Đắk Lắk tập huấn trực tuyến công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

 01:59 PM 22/10/2020

Tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 02:56 PM 12/10/2020