Đắk Lắk tập huấn trực tuyến công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

 01:59 PM 22/10/2020
Thực hiện Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ (VTLT) năm 2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk, ngày 21/10/2020, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác VTLT năm 2020 bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại phòng họp trực tuyến, UBND tỉnh và các đầu cầu tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 02:56 PM 12/10/2020

Quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ và đề xuất nội dung xây dựng kho lưu trữ tài liệu điện tử

 10:48 AM 12/10/2020

Giới thiệu một số video tại Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 10:02 AM 06/10/2020

Hội nghị triển khai công tác Văn thư - Lưu trữ tại thành phố Hải Phòng

 10:40 AM 25/09/2020

Tập huấn “Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới và cập nhật kiến thức cho công chức, viên chức Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước”

 01:28 PM 22/09/2020

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về văn thư, lưu trữ điện tử và kế hoạch triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg

 09:29 AM 09/09/2020

Tỉnh Bắc Kạn tập huấn, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 10:39 AM 07/09/2020

Khảo sát việc lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại tỉnh Nghệ An

 03:36 PM 24/08/2020

Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tổ chức tập huấn, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 10:46 AM 20/08/2020