Một số lỗi thường gặp trong việc ký số trên Hệ thống quản lý văn bản của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và giải pháp khắc phục

 03:30 PM 03/08/2020
Xin giới thiệu một số nguyên nhân điển hình và giải pháp khắc phục khi gặp các lỗi về ký số văn bản điện tử trên phần mềm "Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước".

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

 11:08 AM 31/07/2020

Tỉnh Khánh Hòa tập huấn, triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 04:58 PM 30/07/2020

Triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg

 02:53 PM 20/07/2020

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước triển khai khảo sát lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại tỉnh Vĩnh Long

 11:12 AM 15/07/2020

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiến hành khảo sát việc lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng

 09:55 AM 13/07/2020

Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg đối với các các Bộ, ngành và cơ quan Trung ương

 12:36 PM 07/07/2020


Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước triển khai khảo sát lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh

 02:48 PM 25/06/2020

Thông báo mới về việc tham dự Hội nghị triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và Quyết định số 458/QĐ-TTg

 03:08 PM 23/06/2020