03:06 PM 15/10/2020  |   Lượt xem: 297  | 

Sáng ngày 15/10/2020, tại Hội trường 101, trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ tổ chức chương trình tọa đàm: “Đổi mới hoạt động Thông tin – Thư viện”.

Nhằm đánh giá thực trạng và trao đổi, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thông tin - thư viện của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ tổ chức chương trình tọa đàm: “Đổi mới hoạt động Thông tin - Thư viện”.

Tham dự buổi tọa đàm có bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; đại diện Thư viện Hà Nội, Thư viện Trường Đại học Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội; công chức, viên chức làm công tác thư viện ở các bộ, ngành cơ quan trung ương, các cơ sở đào tạo; đại diện các đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục.  

Ban Tổ chức Tọa đàm đã nhận được 10 báo cáo tham luận thư viện các bộ, ngành cơ quan trung ương; thư viện các cơ sở đào tạo; đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục và các nhà khoa học.

Phát biểu chỉ đạo tọa đàm, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cho rằng buổi tọa đàm thiết thực để các nhà quản lý, nhà khoa học, người làm thư viện và độc giả hiểu hơn về hoạt động thông tin – thư viện nói chung và hoạt động thông tin - thư viện của Cục nói riêng, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới hoạt động của công tác này trong thời gian tới.

Trước yêu cầu của xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, dưới tác động mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông nhu cầu người dùng tin ngày càng cao, đa dạng, đòi hỏi các thư viện cần chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với vai trò và nhiệm vụ mới. Vì thế, tọa đàm đổi mới hoạt động thông tin – thư viện đáp ứng những yêu cầu, đòi hỏi đang đặt ra là hết sức cần thiết, mang ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Một số hình ảnh của buổi Tọa đàm:

 

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu chỉ đạo Tọa đàm.

 

Bà Mai Thị Xuân, Giám đốc Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ phát biều khai mạc tại Tọa đàm.

 

 

TS. Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện – Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch trình bày tham luận: “Vai trò của thư viện đối với hoạt động khoa học và công nghệ trong bối cảnh xây dựng Chính phủ điện tử Việt Nam”.

 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai, Giảng viên Khoa Thông tin – Thư viện, Trường Đại học Văn hóa  trình bày tham luận: “Vai trò thư viện trong các cơ quan quản lý nhà nước”.

 

ThS. Nguyễn Thị Kim Thu, Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ trình bày tham luận “Hoạt động thông tin – thư viện của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước”.

 

Đề tài nghiên cứu khoa học của Thư viện Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ.

 

Các ấn phẩm xuất bản của Thư viện Trung tâm Khoa học kỹ thuật Văn thư – Lưu trữ.

 

 

 

 

 

Thái Nguyễn