01:10 PM 15/05/2018  |   Lượt xem: 1071  | 

Sáng ngày 15/5, tại Hội trường, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Tọa đàm “Cách mạng Công nghiệp 4.0 và những tác động đến công tác văn thư, - lưu trữ”.

Tham dự có ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; ông Hoàng Trường - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; bà Nguyễn Thị Nga - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; đại diện 29 cơ quan, bộ ngành, đại diện các cơ sở đào tạo về văn thư, lưu trữ và các chuyên gia về công nghệ, các thành viên Ban xây dựng đề án “Quản lý lưu trữ tài liệu điện tử tại các cơ quan lưu trữ nhà nước”, công chức, viên chức các đơn vị chức năng và tổ chức sự nghiệp thuộc Cục cùng các báo cáo viên.

Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu khai mạc Tọa đàm

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Cục trưởng Đặng Thanh Tùng khẳng định, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tác động và thúc đẩy xu hướng chuyển dịch từ cách thức truyền thống sang tự động hóa ở mọi ngành, mọi lĩnh vực trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương trong thời gian từ nay đến năm 2020 tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm để phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp này.

Vậy, trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, công tác văn thư, lưu trữ như thế nào? Cơ hội và thách thức đặt ra đối với công tác văn thư, lưu trữ là gì? Chính sách quản lý về văn thư, lưu trữ cần thay đổi như thế nào?... Tọa đàm “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đối với công tác văn thư, lưu trữ” nhằm trao đổi về cuộc Cách mạng, chỉ ra những cơ hội, thách thức đối với công tác văn thư, lưu trữ,… là việc tìm lời giải đáp cho những câu hỏi trên.

PGS-TS. Dương Văn Khảm - Nguyên Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trình bày tham luận: Quản lí lưu trữ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

TS. Lê Quang Lịch, Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học Công nghệ trình bày tham luận: Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (4.0) và những tác động đến các lĩnh vực của đời sống xã hội và sự chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam

ThS. Lê Duy Tiến, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày tham luận: Xu hướng và tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến môi trường thông tin số

Ban Tổ chức nhận được 10 báo cáo, tham luận với những nội dung cơ bản đề cập đến Cách mạng Công nghiệp 4.0, sự tác động đến các lĩnh vực của đời sống xã hội và sự chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam, các báo cáo bước đầu làm rõ những cơ hội và thách thức của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đối với công tác văn thư, lưu trữ, xu hướng và tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến môi trường thông tin số; quản lý lưu trữ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, những tác động của Internet đến công tác văn thư, lưu trữ; Big Data và vai trò của quản lý tài liệu điện tử trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0; truyền thông xã hội trong lĩnh vực lưu trữ; chính sách quản lý hồ sơ trong kỷ nguyên công nghệ số; thách thức đặt ra trong quá trình tạo lập phương thức tự động hóa trong quản lý và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ,...

Ngoài ra, các ý kiến trao đổi từ các nhà quản lý, các nhà khoa học, chuyên gia tại Tọa đàm đã góp phần làm rõ những tác động; những cơ hội, thách thức của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đối với công tác văn thư, lưu trữ hiện nay./.

 

ThS. Chu Tuấn Tú - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ trình bày ý kiến tham luận tại Tọa đàm

PGS-TS. Nguyễn Thị Thu Vân - Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính, Học viện Hành chính quốc gia trình bày ý kiến tham luận tại Tọa đàm

ThS. Nguyễn Thị Tâm - Nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trình bày ý kiến tham luận tại Tọa đàm

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Tin, ảnh: Nhật Anh