09:49 AM 13/01/2020  |   Lượt xem: 952  | 

Sắc lệnh số 11-SL có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức bộ máy chính quyền nhân dân ở địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gây dựng, củng cố các cơ sở cách mạng, nắm bắt kịp thời các tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đóng góp và tập hợp được nhiều hơn nữa sức mạnh của toàn dân.