02:31 PM 07/06/2019  |   Lượt xem: 588  | 

Gần 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin của các Sở, ngành và quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh Nam Định tham dự Hội nghị.

      Ngày 4/6, tại tỉnh Nam Định, Ủy Ban nhân dân tỉnh Nam Định phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức Hội nghị Tập huấn triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

     Tham dự Hội nghị có, ông Đỗ Văn Thuận – Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước – báo cáo viên, bà Trần Thị Thúy Hiền – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định, ông Trần Minh Đăng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định cùng gần 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác văn thư - lưu trữ, công nghệ thông tin của các Sở, ngành và quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh Nam Định.

 

Ông Đỗ Văn Thuận – Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước triển khai hướng dẫn
Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ tại Hội nghị.

     Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, bà Trần Thị Thúy Hiền – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định cho biết việc tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhằm phổ biến các nội dung cơ bản của 02 Thông tư, các điểm quan trọng, điểm mới so với một số văn bản quy định về công tác văn thư - lưu trữ trước đây. Hội nghị cũng là dịp để các công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin của các Sở, ngành và quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh đưa ra ý kiến, trao đổi những vướng mắc trong việc áp dụng Thông tư ở đơn vị mình và được giải đáp cụ thể các vấn đề nêu ra.

 

 

Bà Trần Thị Thúy Hiền – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nam Định phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị.

 

 

Ông Trần Minh Đăng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định phát biểu tại Hội nghị.

 

     Hội nghị đã nghe các báo cáo viên tập huấn, phổ biến những nội dung cơ bản của 02 Thông tư: Hướng dẫn quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Hướng dẫn quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử tại Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đồng thời, các báo cáo viên cũng giải đáp các thắc mắc của đại biểu tham dự về việc lập hồ sơ, danh mục hồ sơ điện tử; các giải pháp ký số, định dạng của chữ ký số văn bản điện tử, phát hành văn bản điện tử, quản lý văn bản đi, văn bản đến, lưu trữ văn bản điện tử tại các cơ quan, tổ chức…

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Trần Danh Đại (Trung tâm Tin học)