04:58 PM 30/07/2020  |   Lượt xem: 523  | 

Ngày 21 tháng 7 năm 2020, tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển khai, tập huấn Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.

   Đến dự khai mạc có ông Bùi Thế An - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa; bà Vũ Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, báo cáo viên; ông Bùi Vũ Vĩnh - Trưởng phòng Công nghệ - Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa, báo cáo viên và hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các Sở ban, ngành, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính, chuyên viên trực tiếp làm công tác văn thư, chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin của các Sở, ban, ngành, các đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách văn thư, lưu trữ của Phòng Nội vụ của 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

   Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Thế An - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị nhằm mục tiêu hướng dẫn thực hiện thống nhất quy trình hoạt động nghiệp vụ văn thư; giúp công chức, viên chức cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để áp dụng trực tiếp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc chuyển đổi từ văn thư, lưu trữ truyền thống sang văn thư, lưu trữ điện tử; sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi hoàn toàn việc trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản từ văn bản giấy sang văn bản điện tử để hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Sau Hội nghị tập huấn, các cơ quan, đơn vị cần rà soát, sửa đổi quy chế công tác văn thư, lưu trữ cho phù hợp với Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ và chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí thực hiện quản lý tài liệu điện tử hiệu quả.

   Tại Hội nghị tập huấn, bà Vũ Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư  - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước đã truyền đạt nội dung cơ bản Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước” giai đoạn 2020 - 2025; trong đó, đi sâu và hướng dẫn những điểm mới quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. Tiếp đó, ông Bùi Vũ Vĩnh - Trưởng phòng Công nghệ - Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa đã triển khai, hướng dẫn việc trao đổi, xử lý văn bản điện tử và cách thức thực hiện thiết bị lưu khóa bí mật cho lãnh đạo, văn thư trên phần mềm E-Office của tỉnh Khánh Hòa./.

   Cũng tại Hội nghị này, Sở Nội vụ đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn thư - Lưu trữ” cho 16 cá nhân.

   Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Ông Bùi Thế An - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Bà Vũ Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư - Lưu trữ nhà nước truyền đại nội dung các văn bản tại Hội nghị.

 

 

Ông Bùi Thế An - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư - Lưu trữ" cho các cá nhân.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Thu Hòa (Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa)