Các gói thầu được áp dụng lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

 03:26 PM 10/04/2019

Thủ tục biên phòng điện tử trong cấp thị thực

 09:14 AM 04/04/2019

Chỉ có một con đường là ký số thay vì ký giấy

 08:58 AM 02/04/2019

Trục liên thông văn bản quốc gia: Đổi mới hiệu quả hoạt động các cơ quan nhà nước

 10:11 AM 31/03/2019

Đoàn công tác của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thăm và làm việc với Cục Lưu trữ Pháp

 09:57 AM 30/03/2019

Xây dựng "kho dữ liệu" quản lý giấy phép lái xe bị tạm giữ

 09:23 AM 29/03/2019

Năm 2019 triển khai mới 61 TTHC trên Cơ chế một cửa quốc gia

 10:16 AM 26/03/2019

Bộ ngành, địa phương hoàn thiện Cổng TTĐT, trong đó có Chuyên mục tiếp cận thông tin

 09:48 AM 25/03/2019

Trình UNESCO hồ sơ "Nghệ thuật Xòe Thái" và "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm"

 08:43 AM 22/03/2019

Hướng dẫn hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

 08:40 AM 22/03/2019