Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quy hoạch

 08:42 AM 08/05/2019

Miễn phí khách tham quan trong Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5

 09:06 AM 07/05/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019

 08:57 AM 06/05/2019

Khai mạc Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

 05:17 PM 05/05/2019

Gửi báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

 09:42 AM 04/05/2019


Công văn dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg về nội dung lập hồ sơ điện tử và Tổng kết Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

 08:57 AM 26/04/2019

Kế hoạch thực hiện quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

 08:49 AM 24/04/2019

Quy định xử lý kỷ luật CBCCVC vi phạm Luật Tố cáo

 08:41 AM 16/04/2019

Các gói thầu được áp dụng lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

 03:26 PM 10/04/2019