Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020

 09:05 AM 04/03/2020

Phiên họp giao ban không dùng tài liệu giấy đầu tiên của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 10:08 AM 02/03/2020

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc Hà Nội, Cần Thơ

 09:31 AM 25/02/2020


Từ tháng 3/2020, bằng tốt nghiệp đại học không ghi "chính quy", "tại chức"

 08:40 AM 06/02/2020

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Lễ kỷ niệm và xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

 09:15 AM 04/02/2020

Các tỉnh đã công bố dịch dừng tất cả lễ hội, quyết định cho học sinh nghỉ học

 11:35 AM 03/02/2020

Ban Bí thư yêu cầu: Phòng, chống dịch nCoV là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách

 11:04 AM 30/01/2020

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước góp tư liệu cho 'cột mốc chủ quyền' Hoàng Sa

 02:15 PM 20/01/2020

Phí thăm quan áp dụng thống nhất cho người Việt Nam và người nước ngoài

 10:14 AM 16/01/2020