Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh về đề tài biển, đảo quê hương

 11:55 AM 10/06/2021

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm sự kiện 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

 01:23 PM 02/06/2021

Danh mục mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ

 02:47 PM 31/05/2021

Quân đoàn 3 bế mạc hội thao nghiệp vụ văn thư, bảo mật, lưu trữ

 02:11 PM 31/05/2021

Chưa tổ chức kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2021 do tình tình Covid-19

 09:27 AM 25/05/2021

Triển lãm “Bầu cử Quốc hội – Ngày hội non sông”

 12:37 PM 21/05/2021

Bộ Nội vụ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi

 10:42 AM 21/05/2021

Trưng bày "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

 03:19 PM 19/05/2021

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm cuộc bầu cử thành công, an toàn

 03:18 PM 19/05/2021

Xin ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ sửa đổi

 09:56 AM 10/05/2021