Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019

 09:19 AM 14/05/2019

Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Góc nhìn từ tranh cổ động (1969 – 2011)

 03:39 PM 10/05/2019

Sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp

 09:17 AM 10/05/2019

Khai mạc Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư và Tập huấn lập hồ sơ điện tử theo Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 03:01 PM 09/05/2019

Thủ tướng tham quan Triển lãm ‘Thanh Hóa xưa và nay’

 03:22 PM 08/05/2019

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Quy hoạch

 08:42 AM 08/05/2019

Miễn phí khách tham quan trong Ngày Quốc tế bảo tàng 18/5

 09:06 AM 07/05/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2019

 08:57 AM 06/05/2019

Khai mạc Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

 05:17 PM 05/05/2019

Gửi báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

 09:42 AM 04/05/2019