Công bố Paris về: DI SẢN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 04:20 PM 27/05/2019

Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP

 04:00 PM 24/05/2019

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp và làm việc với Phái đoàn MIA Hoa Kỳ

 11:16 AM 24/05/2019

Giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số CQNN để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu

 10:32 AM 16/05/2019

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Việt Nam – Điểm đến” tại Nga

 10:54 AM 15/05/2019

Công bố bộ phim tư liệu “Hồ Chí Minh: Phác họa chân dung một chính khách”

 05:00 PM 14/05/2019

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019

 09:19 AM 14/05/2019

Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức trưng bày chuyên đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Góc nhìn từ tranh cổ động (1969 – 2011)

 03:39 PM 10/05/2019

Sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp

 09:17 AM 10/05/2019

Khai mạc Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư và Tập huấn lập hồ sơ điện tử theo Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 03:01 PM 09/05/2019