Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ trong thực thi công vụ

 10:51 AM 13/07/2021

Những điểm mới về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức từ 8/2021

 03:06 PM 08/07/2021

Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

 10:08 AM 06/07/2021

Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, CCVC

 04:21 PM 24/06/2021

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III chúc mừng Cổng thông tin điện tử Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

 03:21 PM 21/06/2021

Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý II/2021

 10:17 AM 21/06/2021

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

 03:22 PM 16/06/2021


Chính thức bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho công chức hành chính

 09:38 AM 15/06/2021

Công đoàn Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tặng 50 triệu đồng cho y bác sĩ tuyến đầu chống dịch

 12:10 PM 14/06/2021