Giới thiệu hơn 200 tài liệu, hiện vật di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của tỉnh Hải Dương

 10:19 AM 23/11/2018

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp xã giao Tiến sĩ Olivier Tessier

 04:34 PM 16/11/2018

Chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước

 09:31 AM 14/11/2018

Bộ Tài chính bãi bỏ một số chính sách thuế xuất, nhập khẩu

 09:29 AM 14/11/2018

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tiếp ông Philippe Papin - Giáo sư Sử học Trường Cao học thực hành Pháp

 04:34 PM 13/11/2018

Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ

 04:11 PM 26/10/2018

Thông báo kết quả xét Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến năm 2018

 03:19 PM 26/10/2018

Người thuê nhà đã được mua điện theo đúng giá quy định

 01:57 PM 26/10/2018

Ban hành 22 văn bản QPPL trong tháng 9/2018

 01:55 PM 26/10/2018

Quy định mới về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

 08:36 AM 22/10/2018