35 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử

 09:22 AM 20/02/2019

Quy định lực lượng tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam

 08:36 AM 18/02/2019

Sự thật lịch sử, tính chính nghĩa của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

 08:10 AM 16/02/2019

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà thăm và làm việc với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 04:54 PM 14/02/2019

Bãi bỏ một số văn bản QPPL luật do Chính phủ ban hành

 08:59 AM 14/02/2019

Kế hoạch giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019

 08:50 AM 14/02/2019

Triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

 08:58 AM 13/02/2019

Quy định mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến

 09:21 AM 12/02/2019

Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

 09:33 AM 31/01/2019

Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

 09:31 AM 31/01/2019