Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân gửi thư chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6

 09:16 AM 18/06/2019

Thông tư Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

 04:28 PM 14/06/2019

Thông tư Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

 04:18 PM 14/06/2019

Xin ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

 09:27 AM 12/06/2019


Tổng kết Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

 08:34 AM 11/06/2019

Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ

 08:30 AM 11/06/2019


Nghiệm thu kết quả "Nghiên cứu, thử nghiệm, đề xuất giải pháp hoàn thiện môi trường lưu giữ để hạn chế tối đa sự gia tăng hư hỏng Mộc bản"

 03:58 PM 30/05/2019

Liên hoan phim Tài liệu châu Âu-Việt Nam lần thứ 10

 09:30 AM 28/05/2019