Công văn dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg về nội dung lập hồ sơ điện tử và Tổng kết Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

 08:57 AM 26/04/2019

Kế hoạch thực hiện quy định chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

 08:49 AM 24/04/2019

Quy định xử lý kỷ luật CBCCVC vi phạm Luật Tố cáo

 08:41 AM 16/04/2019

Các gói thầu được áp dụng lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt

 03:26 PM 10/04/2019

Thủ tục biên phòng điện tử trong cấp thị thực

 09:14 AM 04/04/2019

Chỉ có một con đường là ký số thay vì ký giấy

 08:58 AM 02/04/2019

Trục liên thông văn bản quốc gia: Đổi mới hiệu quả hoạt động các cơ quan nhà nước

 10:11 AM 31/03/2019

Đoàn công tác của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thăm và làm việc với Cục Lưu trữ Pháp

 09:57 AM 30/03/2019

Xây dựng "kho dữ liệu" quản lý giấy phép lái xe bị tạm giữ

 09:23 AM 29/03/2019