Tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 tại Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

 11:47 PM 10/10/2017

Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ

 10:00 AM 09/10/2017

Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW

 09:43 AM 05/10/2017

Khai mạc Hội nghị Trung ương 6

 11:45 AM 04/10/2017

Bảo tồn cây Xích Tùng cổ

 09:20 AM 02/10/2017

Quy định mới về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

 04:17 PM 25/09/2017

Tổ chức tập huấn công tác lập hồ sơ, chỉnh lý tài liệu, giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ và các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

 03:57 AM 16/09/2017

Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng tập huấn soạn thảo văn bản và lập hồ sơ công việc

 03:51 AM 16/09/2017

Vai trò của người làm mối trong hôn nhân người Mường xưa

 04:26 PM 14/09/2017

Chế độ thù lao cho người kiểm tra báo chí lưu chiểu

 03:02 PM 13/09/2017