Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2018 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 03:06 PM 02/07/2019

Bộ Nội vụ tăng cường kiểm tra công tác cán bộ

 02:01 PM 01/07/2019

Công nhận 2 xã An toàn khu tại tỉnh Đắk Nông

 10:15 AM 01/07/2019

Hướng dẫn kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

 02:32 PM 27/06/2019

Tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ buôn lậu thuốc lá

 10:45 AM 27/06/2019

Những dấu mốc về lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Quảng Nam trong Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới

 08:44 AM 27/06/2019

Kiểm tra công tác xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống và chất lượng hồ sơ sau khi chỉnh lý của tỉnh Hòa Bình

 10:18 AM 25/06/2019

Quy định mới về thi, xét tuyển viên chức

 10:57 AM 24/06/2019

Triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

 09:52 AM 20/06/2019

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chúc mừng đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 02:56 AM 20/06/2019