Kiểm tra công tác xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống và chất lượng hồ sơ sau khi chỉnh lý của tỉnh Hòa Bình

 10:18 AM 25/06/2019

Quy định mới về thi, xét tuyển viên chức

 10:57 AM 24/06/2019

Triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

 09:52 AM 20/06/2019

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chúc mừng đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 02:56 AM 20/06/2019

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân gửi thư chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6

 09:16 AM 18/06/2019

Thông tư Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

 04:28 PM 14/06/2019

Thông tư Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

 04:18 PM 14/06/2019

Xin ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

 09:27 AM 12/06/2019


Tổng kết Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

 08:34 AM 11/06/2019