Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip

 09:15 AM 11/01/2021

24 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia

 10:00 AM 07/01/2021

Trước 20/1, các Bộ, ngành, địa phương phải ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP

 09:47 AM 07/01/2021

11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

 09:43 AM 07/01/2021

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang tổ chức họp mặt Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2020)

 02:33 PM 06/01/2021

Nghiệm thu Đề tài “Xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu Phông Lưu trữ Quốc hội – Thực trạng và giải pháp”

 04:16 PM 25/12/2020

Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Văn thư Lưu trữ Việt Nam

 03:25 PM 25/12/2020

Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” cho Cục trưởng Đặng Thanh Tùng

 04:38 PM 24/12/2020

Kết quả nghiên cứu chuyên đề phân quyền quản lý và truy cập tài liệu điện tử trong hệ thống quản lý tài liệu điện tử

 10:53 AM 24/12/2020

Bãi bỏ 22 văn bản QPPL do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 09:45 AM 23/12/2020