Phát động cuộc thi trực tuyến toàn quốc "Tìm hiểu Luật cảnh sát biển Việt Nam"

 09:51 PM 09/09/2021

Ban hành danh mục máy móc, thiết bị,... trong nước đã sản xuất được

 01:41 PM 09/09/2021

3 phương thức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

 01:38 PM 09/09/2021

Thủ tướng chỉ đạo triển khai chương trình "Sóng và điện thoại cho em"

 12:43 PM 09/09/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9

 02:32 PM 07/09/2021

19 đối tượng được miễn học phí

 11:12 AM 07/09/2021

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

 04:41 PM 06/09/2021

Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và làm việc trực tuyến

 02:36 PM 06/09/2021

Triển lãm 3D tài liệu lưu trữ “Giáo dục triều Nguyễn – vang vọng còn lại”

 11:27 AM 04/09/2021

Ông Đặng Thanh Tùng – Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước được vinh danh lãnh đạo chuyển đổi số tiêu biểu năm 2021

 12:40 PM 31/08/2021