Đắk Lắk tập huấn trực tuyến công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

 01:59 PM 22/10/2020

Công bố trực tuyến ấn phẩm đặc biệt “Liên hợp-37”

 02:50 PM 21/10/2020

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

 09:20 AM 21/10/2020

Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

 02:17 PM 20/10/2020

Quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ và đề xuất nội dung xây dựng kho lưu trữ tài liệu điện tử

 10:48 AM 12/10/2020

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và phòng chống bão lụt đối với hồ sơ, tài liệu

 04:21 PM 08/10/2020

Khai trương phần mềm ứng dụng vận động Qũy: VAVAPLUS

 03:31 PM 07/10/2020

Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

 02:51 PM 07/10/2020

Phát động phong trào “Sẻ giọt máu đào - trao niềm hi vọng”

 11:41 AM 06/10/2020

Đoàn Thanh niên Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020”

 02:08 PM 02/10/2020