Quy định mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến

 09:21 AM 12/02/2019

Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

 09:33 AM 31/01/2019

Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

 09:31 AM 31/01/2019

Ra mắt cuốn sách đầu tiên về dòng tranh Kim Hoàng

 09:52 AM 30/01/2019

Nhiều hoạt động trong Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17

 09:50 AM 30/01/2019

Khai trương Trung tâm Phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi

 09:46 AM 30/01/2019

Cấp 19 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi

 08:42 AM 23/01/2019

Quy định về thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành KH&CN

 08:35 AM 23/01/2019

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 05:21 PM 20/01/2019

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập góp ý dự thảo Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư

 03:59 PM 09/01/2019