Được tạm nhập, tái xuất các tác phẩm, hiện vật, tài liệu để triển lãm

 09:04 AM 05/03/2019

Công nhận 9 xã An toàn khu tại Sóc Trăng

 08:42 AM 04/03/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019

 08:36 AM 04/03/2019

Phát hành bộ tem đặc biệt chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều

 09:11 AM 27/02/2019

Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 01/2019

 09:08 AM 27/02/2019

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ “Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”

 08:57 PM 25/02/2019

Gửi báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

 04:14 PM 22/02/2019

Cung cấp thông tin liên lạc của cơ quan tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác Văn thư – Lưu trữ

 04:05 PM 22/02/2019

Kế hoạch Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 10:57 AM 21/02/2019

35 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử

 09:22 AM 20/02/2019