Hội thảo khoa học: “Định hướng quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử phục vụ sửa đổi Luật Lưu trữ”

 02:31 PM 15/01/2021

Công đoàn Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

 04:24 PM 13/01/2021

Triển lãm về Cuộc đời và sự nghiệp đồng chí Trần Quốc Hoàn

 03:37 PM 13/01/2021

Đảng ủy Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

 10:56 AM 12/01/2021

Cơ quan soạn thảo VBQPPL phải trả lời ý kiến phản biện của MTTQVN

 09:17 AM 11/01/2021

Giảm 50% lệ phí làm căn cước công dân có gắn chip

 09:15 AM 11/01/2021

24 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia

 10:00 AM 07/01/2021

Trước 20/1, các Bộ, ngành, địa phương phải ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP

 09:47 AM 07/01/2021

11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 1/1/2021

 09:43 AM 07/01/2021

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang tổ chức họp mặt Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2020)

 02:33 PM 06/01/2021