Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

 57 phút trước

Tối đa hóa thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí

 1 ngày trước

Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Nội vụ

 10:22 AM 08/04/2020

Tháng 6/2020, 100% văn bản điện tử được gửi, nhận ở cả 4 cấp chính quyền

 10:15 AM 07/04/2020

Tập trung ứng dụng CNTT giải quyết công việc, thủ tục hành chính

 08:27 AM 06/04/2020

Xuất khẩu EU: Doanh nghiệp cần sử dụng chứng thư điện tử kiểm dịch động, thực vật

 08:58 AM 03/04/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020

 08:44 AM 03/04/2020

Công bố dịch COVID-19 toàn quốc

 03:53 PM 01/04/2020


Thủ tướng chỉ thị: Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 1/4 trên phạm vi toàn quốc

 03:17 PM 31/03/2020