Lễ Bàn giao kỷ vật đi B và khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ “Kỷ vật đi B - Quảng Trị, Ngày trở về”

 1 ngày trước

Hành trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với đất nước

 1 ngày trước

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng thăm và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 04:50 PM 21/07/2018

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Kỷ vật đi B - Quảng Trị, Ngày trở về”

 08:42 AM 20/07/2018

Kế hoạch vận động, giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 02:38 AM 17/07/2018

Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước

 05:27 PM 15/07/2018

Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng

 03:27 PM 14/07/2018

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường tiếp xã giao ông David S. Ferriero – Giám đốc Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ

 10:00 AM 13/07/2018

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ “Hội nghị Paris – Đường đến hòa bình”

 08:53 AM 12/07/2018

Xin ý kiến một số nội dung cơ bản Đề án “Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong các cơ quan nhà nước”

 08:00 AM 10/07/2018