Kiểm tra công tác xử lý tài liệu tồn đọng, tích đống và chất lượng hồ sơ sau khi chỉnh lý của tỉnh Hòa Bình

 10 giờ trước

Quy định mới về thi, xét tuyển viên chức

 1 ngày trước

Triển khai phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

 09:52 AM 20/06/2019

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường chúc mừng đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 02:56 AM 20/06/2019

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân gửi thư chúc mừng ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6

 09:16 AM 18/06/2019

Thông tư Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

 04:28 PM 14/06/2019

Thông tư Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

 04:18 PM 14/06/2019

Xin ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

 09:27 AM 12/06/2019


Tổng kết Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

 08:34 AM 11/06/2019