Ban chấp hành SARBICA họp bất thường về sáng kiến APARA

 05:18 PM 29/07/2021

Thư thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

 12:09 PM 27/07/2021

Tiêu chí xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

 09:32 AM 23/07/2021

Triển lãm về phong cảnh Italia và Việt Nam

 09:28 AM 20/07/2021

Quy định mới về sắp xếp lại, xử lý tài sản công

 02:48 PM 19/07/2021

Thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở

 10:23 AM 16/07/2021

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025

 09:43 AM 16/07/2021

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ trong thực thi công vụ

 10:51 AM 13/07/2021

Những điểm mới về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức từ 8/2021

 03:06 PM 08/07/2021

Đảng ủy Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

 10:08 AM 06/07/2021