Về việc hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành lưu trữ

 03:07 PM 13/09/2019


Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài liệu điện tử của Cộng hòa Pháp”

 05:56 PM 28/08/2019

Ban xây dựng Đề án “Thực hiện nhiệm vụ lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước” trao đổi kinh nghiệm với Chuyên gia lưu trữ điện tử Cộng hòa Pháp

 03:07 PM 27/08/2019

Khai mạc Triển lãm cấp quốc gia “Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)"

 02:08 PM 20/08/2019

Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh

 08:20 AM 12/08/2019

Cầu truyền hình trực tiếp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 02:58 PM 09/08/2019

Tăng cường hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga trong công tác lưu trữ, nội vụ

 02:33 PM 09/08/2019

Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

 03:24 PM 06/08/2019

Quy định mới về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

 01:59 PM 01/08/2019