Cục trưởng Đặng Thanh Tùng tiếp ông Victor Vasilyevich Stepanov - Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga

 06:14 PM 24/02/2021

Bổ sung quy định kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ

 09:04 AM 18/02/2021

Quy định mới về cơ sở dữ liệu môi trường ngành Công Thương

 08:54 AM 18/02/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2021

 10:28 AM 03/02/2021

Phê duyệt kết quả pháp điển 4 chủ đề, 27 đề mục

 09:20 AM 01/02/2021

Kéo dài thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính

 09:10 AM 29/01/2021

Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ “Cung đình đón Tết”

 11:30 AM 28/01/2021

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Nội vụ

 10:45 AM 27/01/2021

Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân

 09:25 AM 27/01/2021

Trưởng đại diện Unesco tại Việt Nam thăm và làm việc với Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 10:22 AM 25/01/2021