09:26 AM 28/11/2018  |   Lượt xem: 341  | 

Ngày 13/8/2018, UBND thành phố Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác văn thư lưu trữ cho các đại biểu là đại diện lãnh đạo và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường và các trường học trên địa bàn thành phố quản lý. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có lãnh đạo Phòng Nội vụ và Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố. Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ phối hợp cử báo cáo viên truyền đạt kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về văn thư lưu trữ.

Nội dung tập huấn tập trung đi sâu vào các vấn đề liên quan đến trách nhiệm và nghĩa vụ của từng chủ thể, từng đối tượng trong cơ quan, tổ chức về công tác văn thư, lưu trữ. Đồng thời, hướng dẫn, trao đổi về nghiệp vụ cụ thể của công tác văn thư lưu trữ như: quản lý văn bản đi, đến; quản lý sử dụng con dấu; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan; thời hạn và thủ tục giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử; thu thập, bổ sung tài liệu và đặc biệt là thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị tại các cơ quan, tổ chức.

Trong quá trình tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo viên trình bày và đặc biệt sử dụng phương pháp Phiếu hỏi đáp cho học viên sau từng chuyên đề để kiểm tra nhận thức. Đối với học viên luôn chủ động, tích cực trao đổi, thảo luận trực tiếp và đưa ra những tình huống, khó khăn trong thực tế ở cơ quan, địa phương để chia sẻ và giải quyết vấn đề. Phần lớn công chức, viên chức được giao nhiệm vụ trực tiếp làm văn thư, lưu trữ đã xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác văn thư lưu trữ, nắm được những nội dung cơ bản và những nguyên tắc, phương pháp nhất định của công tác văn thư lưu trữ. Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cơ quan, đơn vị cũng hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của mình đối với công tác văn thư lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Qua hội nghị tập huấn, các học viên tham dự đã được cập nhật một số văn bản mới quy định, hướng dẫn của ngành về công tác văn thư lưu trữ, xác định rõ tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ trong hoạt động quản lý, điều hành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói chung và mỗi cơ quan, tổ chức nói riêng. Đồng thời, mỗi cá nhân hiểu và nâng cao hơn trách nhiệm của mình đối với công tác văn thư lưu trữ, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị./.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.