09:51 AM 21/09/2018  |   Lượt xem: 335  | 

Trong tháng 8/2018, UBND huyện Như Xuân tổ chức hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2018.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương - Chi cục phó chi Cục Văn thư -  Lưu trữ tỉnh Thanh Hóa, đại diện lãnh đạo phòng quản lý văn thư lưu trữ tỉnh, đồng chí Lê Văn Lân - Huyện ủy viên - Trưởng phòng nội vụ huyện, cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND xã, thị trấn; các đơn vị trường học trên địa bàn.

Tại đây các học viên được giảng viên hướng dẫn các chuyên đề: Thu thập tài liệu lưu trữ, lập hồ sơ và quản lý hồ sơ, tài liêu tại lưu trữ cơ quan, trách nhiệm của văn thư, lưu trữ cơ quan, đơn vị; việc lập hồ sơ công việc, hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ nhân sự, kỹ năng quản lý văn bản, kỹ năng chỉnh lý hồ sơ; kỹ năng lập hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ công việc; công tác chỉnh lý, sắp xếp hồ sơ.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cũng như những kỹ năng mới về công tác văn thư, lưu trữ. Từ đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ giải quyết, xử lý nhanh chóng công việc của mình. Đồng thời tham mưu đầy đủ và có hiệu quả cho lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn thư, lưu trữ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(Theo Trang Thông tin điện tử huyện Như Xuân)