10:53 AM 15/10/2021  |   Lượt xem: 87  | 

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

   Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 của Quận 1 được tổ chức vào ngày 25 tháng 3 năm 2021, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 1, số 112 đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1.

   Có gần 50 công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức thuộc Quận 1 tham dự lớp học. 

   Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng soạn thảo ban hành văn bản, lập hồ sơ công việc, tổ chức giao nhận và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu tại Lưu trữ cơ quan.

 Quang cảnh lớp tập huấn.

 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh (http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/viewtintuc/quan-1-to-chuc-tap-huan-nghiep-vu-cong-tac-van-thu-luu-tru-nam-2021-2459.html)