11:00 AM 15/11/2021  |   Lượt xem: 93  | 

Chiều ngày 10/11, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản và quản lý văn bản điện tử.

     Tham dự khai mạc có ông Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Nguyễn Bá Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; bà Trương Thị Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; bà Trần Thị Thái, Phó Chánh Văn phòng Bộ; công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

     Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, ông Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao kỹ năng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật. Do đó, song song với việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên môn cho công chức, viên chức, Bộ Nội vụ luôn chú trọng đến bồi dưỡng các kỹ năng hành chính trong giai đoạn hiện nay. Một trong những kỹ năng cần thiết phục vụ trong hoạt động thực thi công vụ đó chính là kỹ năng soạn thảo văn bản và quản lý văn bản điện tử.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu khai mạc Lớp tập huấn


     Ông Nguyễn Hữu Tuấn nhấn mạnh, kỹ năng soạn thảo văn bản và quản lý văn bản điện tử có vai trò hết sức quan trọng, đảm bảo thông tin cho công tác quản lý; cung cấp những tài liệu, số liệu đáng tin cậy phục vụ các mục đích chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và giúp cho công chức, viên chức nâng cao hiệu suất công việc. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý văn bản còn góp phần bảo vệ những thông tin có liên quan đến cơ quan, tổ chức và bí mật quốc gia…

     Để Lớp tập huấn đạt kết quả tốt nhất, ông Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị công tác tổ chức Lớp tập huấn đảm bảo thuận tiện, nghiêm túc và hiệu quả; đồng thời, đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Đề nghị các học viên tham gia Lớp tập huấn nâng cao tinh thần nghiêm túc, tiếp thu và cầu thị nắm bắt những kiến thức cần thiết để áp dụng thực hiện tại cơ quan, đơn vị; tích cực trao đổi thông tin để giải quyết những vướng mắc trong thực tế.

Toàn cảnh Lớp tập huấn

     Đối với báo cáo viên, ông Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Lớp tập huấn trong việc truyền đạt các chuyên đề, hỗ trợ tối đa các học viên trong việc trao đổi, thảo luận. Đồng thời, đề nghị ngoài các nội dung trong tài liệu đã có, báo cáo viên cần chia sẻ những kiến thức, tình huống thực tiễn để cùng nhau thảo luận, rút kinh nghiệm và áp dụng vào thực tế sau khi khóa học kết thúc.

TS. Cam Anh Tuấn, Phó Trưởng khoa Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn trình bày các chuyên đề

     Trong thời gian 02 ngày (từ ngày 10/11 – 11/11/2021), các học viên sẽ được truyền đạt nội dung các chuyên đề:

     1. Chuyên đề Kỹ năng soạn thảo văn bản;

     2. Chuyên đề Quản lý văn bản điện tử./.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ (https://www.moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/lop-tap-huan-ky-nang-soan-thao-van-ban-va-46760.html)