03:58 PM 14/09/2020  |   Lượt xem: 108  | 

Đây là một trong những hình thức để quảng bá về tài liệu quý trong cộng đồng dân cư từ đó nâng cao nhận thức về việc bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu quý, hiếm.

    Ngày 11 tháng 9 năm 2020, Đoàn công tác của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa do ông Bùi Thế An - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn và lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ và lãnh đạo phòng Nghiệp vụ làm thành viên đã tiến hành công bố danh mục 08 tài liệu quý của tỉnh năm 2020 và trao kinh phí hỗ trợ bảo quản tài liệu quý cho Miếu Cây Ké, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh và Đình Hòa Diêm, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh.

Ông Bùi Thế An – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa trao quyết định công nhận tài liệu quý của Miếu Cây Ké, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh.

 

    Tại buổi làm việc, ông Bùi Thế An – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 2222/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Danh mục tài liệu quý năm 2020 và ông Nguyễn Văn Ba – Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa công bố Quyết định số 287/QĐ-SNV ngày 03/9/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ Phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với các cơ sở thờ tự đang bảo quản tài liệu quý của tỉnh Khánh Hòa năm 2020.

    Tại Đình Hòa Diêm, sau khi ông Bùi Thế An – Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao quyết định công nhận danh mục 02 tài liệu quý của Đình và kinh phí hỗ trợ bảo quản tài liệu, Ban quản lý Đình đã long trọng tiến hành các nghi lễ rước sắc theo đúng nghi thức truyền thống, tiếp đó Đoàn đã kiểm tra tình trạng tài liệu quý được công nhận.

 

Tài liệu quý của Đình Hòa Diêm, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh.

 

    Tại Miếu Cây Ké, Đoàn công tác đã kiểm tra thực trạng những tài liệu quý qua các hình ảnh được Ban quản lý thực hiện sao chụp để trưng bày tại cơ sở thờ tự phục vụ nhân dân địa phương tham quan và hiểu thêm về các sắc thần đang được bảo quản trong các dịp Lễ, tết, cúng đình. Đây là một trong những hình thức để quảng bá về tài liệu quý trong cộng đồng dân cư từ đó nâng cao nhận thức về việc bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu quý, hiếm.

    Thay mặt Đoàn công tác, ông Bùi Thế An – Phó Giám đốc Sở Nội vụ mong muốn chính quyền địa phương có tài liệu được công nhận và Ban quản lý tiếp tục phối hợp, gìn giữ, phát huy giá trị tài liệu quý của tỉnh Khánh Hòa.

Hồng Vân (Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa)