04:57 PM 01/09/2020  |   Lượt xem: 302  | 

Triển lãm giới thiệu gần 200 tài liệu, hiện vật, nêu bật lên giá trị nghệ thuật, giá trị thời đại của Quốc ca, Quốc kỳ, Quốc huy Việt Nam; sách Cách mạng Tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 – 1946 giới thiệu 175 văn kiện, biên bản họp Hội đồng Chính phủ, cung cấp nhiều tài liệu có giá trị từ kho lưu trữ của Đảng và Nhà nước.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9/1945, sáng 01/9/2020, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Triển lãm: “Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy: Biểu tượng tự hào dân tộc Việt Nam” và công bố sách "Cách mạng Tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 – 1946".

 

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Triển lãm và công bố sách

 

Dự lễ khai mạc Triển lãm và công bố sách có ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, ông Micheal Croft - Trưởng văn phòng đại diện UNESCO tại Hà Nội, bà Phạm Thị Thinh - Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, bà Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng, bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III,  Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng phi công Phạm Tuân. Đặc biệt là sự hiện diện của 3 gia đình đã dày công gìn giữ các tài liệu quý về Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy và tin tưởng trao tặng những tài liệu này, bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia: bà Nguyễn Minh Thủy - Con gái Họa sỹ Bùi Trang Chước cùng các thành viên trong gia đình; ông Nguyễn Nghiêm Thành - đại diện gia đình Nhạc sĩ Văn Cao cùng các thành viên trong gia đình; ông Phạm Văn Thách - Nhà lưu niệm Nguyễn Hữu Tiến.

 

Ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu khai mạc Triển lãm và công bố sách

 

Triển lãm “Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy: Biểu tượng tự hào dân tộc Việt Nam” giới thiệu gần 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được lựa chọn từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III và một số tài liệu do gia đình Họa sĩ Bùi Trang Chước, gia đình cố nhạc sĩ Văn Cao, Nhà lưu niệm Nguyễn Hữu Tiến và các cơ quan, các cá nhân cung cấp, thể hiện các nội dung: Phần I: Quốc kỳ - Cờ đỏ sao vàng: khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc Việt Nam. Phần II: Quốc ca: Giai điệu thiêng liêng, tự hào. Phần IV. Tự hào Việt Nam...

 

Bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III phát biểu tại khai mạc Triển lãm và công bố sách

 

Sách Cách mạng Tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 – 1946 (văn kiện Đảng và Nhà nước) giới thiệu 175 văn kiện, biên bản họp Hội đồng Chính phủ, cung cấp nhiều tài liệu có giá trị từ kho lưu trữ của Đảng và Nhà nước.

Khác với nhiều công trình nghiên cứu trước đây về Cách mạng Tháng Tám dưới góc độ phân tích diễn biến các sự kiện lịch sử, cuốn sách tập hợp các văn kiện của Đảng và Nhà nước bao gồm các bản chỉ thị, nghị quyết, lời kêu gọi… cùng hàng loạt sắc lệnh và biên bản họp Hội đồng Chính phủ.

Sách được chia thành 4 phần: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Xây dựng và củng cố chính quyền sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945; Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I và Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Kháng chiến, kiến quốc, bảo vệ nền độc lập (1946). 

Phần phụ lục của cuốn sách là một số hình ảnh lịch sử trước, trong, sau khi khởi nghĩa giành chính quyền, xây dựng, củng cố chính quyền, kháng chiến, kiến quốc và bảo vệ nền độc lập.

 

Các đại biểu tham quan Triển lãm

 

Phát biểu khai mạc Triển lãm và công bố sách, Cục trưởng Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh các tài liệu lưu trữ được lựa chọn trưng bày tại triển lãm đã làm nổi bật lên giá trị nghệ thuật, giá trị thời đại của Quốc ca, Quốc kỳ, Quốc huy Việt Nam - những biểu tượng, giai điệu thân thuộc của bao thế hệ nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, các bản chỉ thị, nghị quyết, lời kêu gọi, cùng hàng loạt sắc lệnh và biên bản họp Hội đồng chính phủ được giới thiệu trong cuốn sách sẽ giúp công chúng hiểu rõ hơn về công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước khắc phục khó khăn, ứng phó thù trong giặc ngoài để giữ vững ôn định chính trị, xã hội, từng bước xác lập, xây dựng và củng cố chính quyền dân chủ nhân dân non trẻ 75 năm trước.

 

Sách Cách mạng Tháng Tám - Xây dựng và củng cố chính quyền 1945 – 1946 (văn kiện Đảng và Nhà nước) tại Lễ khai mạc Triển lãm và công bố sách

 

Ông Tùng ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, công phu của đơn vị thực hiện triển lãm: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, đồng thời, gửi lời cảm ơn tới Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp nhịp nhàng với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước trong việc xuất bản sách, với chung một mục đích: phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ công chúng, phục vụ xã hội. Ông cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt tới các gia đình gia đình Họa sỹ Bùi Trang Chước, gia đình Nhạc sĩ Văn Cao, Ban Quản lý Nhà Lưu niệm Nguyễn Hữu Tiến đã tin tưởng và có những đóng góp đối với công tác lưu trữ.

 

Tú Châu