09:00 AM 23/05/2019  |   Lượt xem: 255  | 

Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn (tp Hồ Chí Minh) tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2019.

Theo đó, Hội nghị tập huấn được tổ chức tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hóc Môn (địa chỉ số 30 đường Tô Ký, xã Thới Tam Thôn) theo Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2019 của UBND huyện Hóc Môn về tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của huyện năm 2019; Kế hoạch số 241/KH-NV ngày 29/3/2019 của phòng Nội vụ huyện Hóc Môn về tổ chức các lớp bồi dưỡng tại huyện.

Có gần 100 công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức và 09 xã, thị trấn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ như: về xây dựng danh mục hồ sơ cơ quan; kỹ năng lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; lập Mục lục hồ sơ, tài liệu và giao nhận hồ sơ vào Lưu trữ lịch sử; báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ.

Sau phần lý thuyết, hội nghị được hướng dẫn thực hành lập hồ sơ công việc theo quy định và giải đáp thắc mắc liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức.

Đại diện Lãnh đạo Chi cục được mời làm báo cáo viên của Hội nghị này

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp cho việc quản lý hồ sơ, tài liệu được chặt chẽ, khoa học tại cơ quan, đơn vị, nhất là tại UBND các xã, thị trấn.

 

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

(Nguồn: ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn)