11:01 AM 08/11/2021  |   Lượt xem: 119  | 

Ngày 05/11, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức họp Tổ công tác xây dựng Đề án "Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030". Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh - Tổ trưởng Tổ công tác xây dựng đề án, chủ trì cuộc họp.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh - Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu khai mạc.

 

Tham dự cuộc họp có các thành viên trong Tổ công tác theo Quyết định số 1116/QĐ-BNV ngày 18/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Tổ Công tác xây dựng Đề án chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Phát biểu định hướng cuộc họp, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh - Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị các đại biểu tập trung góp ý đối với các dự thảo Đề cương Đề án và Kế hoạch xây dựng, thực hiện Đề án "Chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý của Bộ Nội vụ giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030", với mục đích xây dựng đề án theo đúng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu thực tiễn về Chuyển đổi số trong quản lý, điều hành ở cơ quan nhà nước, tận dụng tối đa cơ sở hạ tầng CNTT sẵn có của Bộ Nội vụ trong xây dựng đề án, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, bám sát các yêu cầu công tác của các đơn vị trong Bộ Nội vụ, tạo chuyển biến rõ rệt, nâng cao hiệu quả điều hành, quản lý của Bộ ngay trong giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

 

Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình - Tổ phó Tổ công tác, phát biểu ý kiến về một số định hướng trong chuyển đổi số.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý, đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung vào các dự thảo để quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện Đề án bảo đảm tính khoa học, chất lượng, khả thi, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và lộ trình đề ra, trong đó nhấn mạnh vào một số vấn đề như: Đổi mới nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành tại Bộ Nội vụ và tại các đơn vị trong Bộ; Các cơ sở dữ liệu hiện có của Bộ Nội vụ; Một số mảng việc cần ưu tiên thực hiện khi triển khai chuyển đổi số.  

 

Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Đức Toàn phát biểu ý kiến.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng - Tổ phố Tổ công tác, phát biểu ý kiến.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu tại cuộc họp.

 

Tổng kết cuộc họp, Tổ trưởng Tổ công tác Vũ Đăng Minh đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, tập trung của các đại biểu đã giúp gợi mở nhiều nội dung có tính chiến lược, thể hiện đột phá về tư duy và nhận thức, đồng thời cung cấp góc nhìn chuyên môn sâu về chuyển đổi số, qua đó Tổ trưởng Tổ công tác đề nghị bộ phận thường trực của Tổ công tác cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại cuộc họp cũng như các ý kiến bằng văn bản của các đơn vị, trên cơ sở đó điều chỉnh và hoàn thiện dự thảo trước khi báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ (https://www.moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/hop-to-cong-tac-xay-dung-de-an-chuyen-doi-46743.html)