10:58 AM 29/09/2020  |   Lượt xem: 499  | 

Tham dự hội nghị có khoảng 200 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác văn thư lưu trữ tại các Bộ, ngành cơ quan Trung ương; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trữ số và nhà khoa học.

Nhằm mục đích đánh giá thực trạng và trao đổi, đề xuất các giải pháp nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ lưu trữ số, sáng ngày 29/ 9/2020, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức hội thảo khoa học “Lưu trữ số và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân”.

 

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu khai mạc hội thảo.

 

Dự hội thảo có ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội, ông Lê Văn Năng, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử...

Tham dự hội nghị có khoảng 200 đại biểu là lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác văn thư lưu trữ tại các Bộ, ngành cơ quan Trung ương; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị chức năng và sự nghiệp thuộc Cục; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trữ số và một số nhà khoa học.

 

Bà Nguyễn Thị Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia điện tử trình bày tham luận tại hội thảo.

 

Hiện nay, nhiệm vụ chuyển đổi số hướng tới xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số Việt Nam đặt ra nhiều nhiệm vụ mới đối với các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ. Trong đó, xây dựng lưu trữ số gắn với việc quản lý, sử dụng và lưu trữ tài liệu số dần dần thay thế tài liệu truyền thống là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Lưu trữ trong thời gian tới.

Để thực hiện thành công nhiệm vụ lưu trữ số không chỉ cần sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước mà còn cần tinh thần trách nhiệm và đóng góp công sức của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

 

Bà Hồ Anh Tú, Phòng Nghiệp vụ Văn thư - Lưu trữ, Cục Văn thư và Lưu trữ nước trình bày tham luận tại hội thảo.

 

Ban Tổ chức Hội thảo nhận được gần 20 báo cáo tham luận bàn về các nội dung như: Định hướng lưu trữ số tại Việt Nam theo Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Yêu cầu đặt ra với các cơ quan, tổ chức trong việc lưu trữ tài liệu số; Quản lý, lưu trữ tài liệu điện tử, tài liệu số dưới góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin; Trách nhiệm của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ đối với nhiệm vụ lưu trữ số; Trách nhiệm của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ đối với nhiệm vụ lưu trữ số; Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực lưu trữ đối với nhiệm vụ lưu trữ tài liệu số trong cơ quan Đảng; Trách nhiệm của Lưu trữ lịch sử đối với nhiệm vụ lưu trữ tài liệu số trong cơ quan nhà nước; Trách nhiệm của Lưu trữ chuyên ngành đối với nhiệm vụ lưu trữ tài liệu số; Một số đề xuất triển khai lưu trữ tài liệu điện tử có chữ ký số lâu dài, vĩnh viễn; Trách nhiệm của cơ quan cung cấp giải pháp công nghệ với lưu trữ tài liệu số Tổng Công ty giải pháp Doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); Lưu trữ điện tử trong công cuộc chuyển đổi số của cơ quan nhà nước và giải pháp của VNPT; Lưu trữ số - Trách nhiệm của cơ quan và cán bộ làm công tác lưu trữ; Thực trạng và kinh nghiệm lưu trữ tài liệu số tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thực trạng lưu trữ hồ sơ điện tử Bảo hiểm xã hội - Một số kinh nghiệm Trung tâm Lưu trữ Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Nghiên cứu và đào tạo về lưu trữ số - Một số vấn đề đặt ra; Phát triển chương trình đào tạo ngành Lưu trữ học.

Cũng trong chương trình Hội thảo, các đại biểu sẽ tham quan các giải pháp công nghệ lưu trữ số; đại diện lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử trả lời những câu hỏi, ý kiến trao đổi của các đại biểu.

Tú Châu