10:52 AM 17/10/2019  |   Lượt xem: 405  | 

Sáng 15/10, Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ “Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức” và Thông tư 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ “Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử”.

      Dự hội nghị có, ông A Cường, Giám đốc Sở Nội vụ KonTum; ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo các cơ quan, tổ chức Trung ương trên địa bàn tỉnh...
 
 
 
Ông A Cường, Giám đốc Sở Nội vụ KonTum phát biểu tại Hội nghị.
 

 

Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Hội nghị.

    Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe các giảng viên phổ biến Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

     Chiều cùng ngày, Sở Nội vụ tổ chức Tập huấn Thông tư số 01 và 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ cho chánh văn phòng, trưởng phòng tổ chức hành chính, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh; các phòng chuyên môn các huyện, thành phố...

 

Quang cảnh hội nghị.

Tổng hợp