11:06 AM 03/02/2021  |   Lượt xem: 215  | 

Ngày 22/01/2021, tại Hội trường Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Thành phần tham dự Hội nghị có: Ông Đỗ Văn Thuận - Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; ông Vũ Đức Tuyên - Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ; ông là Lãnh đạo Văn phòng thuộc các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND&UBND các quận, huyện, thị xã.

Hội nghị tổ chức nhằm tổng kết đánh giá công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 và triển khai công tác năm 2021.

Hội nghị gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Báo cáo tổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2020;

2. Triển khai Kế hoạch nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2021;

3. Triển khai Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”;

4. Hội nghị thảo luận, trao đổi, giải đáp các ý kiến;

5. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị của Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Lãnh đạo Sở Nội vụ.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

 
Ông Hàn Đình Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư – Lưu trữ báo cáo tổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.

 

Ông Vũ Đức Tuyên Uỷ viên Đảng uỷ Sở Nội vụ, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ triển khai kế hoạch công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2021.

 

Ông Đỗ Văn Thuận, Phó Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước phát biểu tại Hội nghị.

 

 

Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

 

 Để thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021, lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, Tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ đến cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố. Xây dựng Kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 và văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản mới theo quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, tổ chức như: Quy chế công tác văn thư, lưu trữ; Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức; Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử; Danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy.

3. Thường xuyên quan tâm đào tạo, mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm văn thư, lưu trữ.

4. Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra và hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức và các đơn vị trực thuộc.

5. Tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; giải quyết dứt điểm tài liệu tồn đọng từ năm 2015 trở về trước theo Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 25/12/2017 của UBND Thành phố.

6. Triển khai và sử dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, chứng thư số được cấp để bảo đảm việc trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan, giữa các cơ quan và tổ chức, cá nhân được thống nhất, toàn diện.

7. Triển khai số hóa các văn bản, tài liệu lưu trữ để phục vụ việc trao đổi, tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin của cán bộ, công chức, viên chức qua mạng.

8. Tiếp tục thực hiện Đề án sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm; trình UBND Thành phố công nhận tài liệu lưu trữ quý, hiếm năm 2021.

 

Quang cảnh Hội nghị.

 

Trần Ngọc tổng hợp (http://ccvtlt.sonoivu.hanoi.gov.vn/hoi-nghi-tong-ket-cong-tac-van-thu-luu-tru-nam-2020-va-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-nam-2021.html)