02:47 PM 12/04/2019  |   Lượt xem: 533  | 

Sáng ngày 12/4, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ (khối Văn thư - Lưu trữ).

       Tham dự Hội nghị có: ông Đoàn Cường – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài Chính Bộ Nội vụ; ông Trần Tuấn Hưng - Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê; ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin,  Vụ Kế hoạch – Tài Chính Bộ Nội vụ, cùng gần 300 đại biểu đến từ các cơ quan Trung ương, các doanh nghiệp nhà nước, Chi cục Văn thư - Lưu trữ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 
 

Ông Đoàn Cường - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài Chính Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đoàn Cường cho biết: Công tác Thống kê được coi là nhiệm vụ hết sức quan trọng và được Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Nhằm hình thành hệ thống thông tin thống kê ngành Nội vụ và thực hiện triển khai có hiệu quả Luật thống kê, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2017/TT-BNV ngày 19/5/2017 ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ và Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ thay thế Thông tư 09/2013/TT-BNV ngày 31/10/2013, việc tổ chức các hội nghị tập huấn này để định hướng thống nhất các cơ quan, đơn vị thực hiện.

      Cũng tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng khẳng định: Nhiệm vụ thống kê nhà nước về lưu trữ được nhà nước quan tâm từ rất sớm, thực trạng các biểu mẫu thống kê đã có tính liên hệ giữa các chỉ tiêu cần ghi chép trên các biểu, nhưng việc thu thập thông tin trong các biểu báo cáo của nhiều đơn vị không đầy đủ; tính logic của số liệu không được bảo đảm; số lượng các đơn vị nộp báo cáo thống kê còn thiếu so với quy định; một số chỉ tiêu thống kê đưa ra còn trùng lắp... Điều này ảnh hưởng đến chất lượng của báo cáo thống kê. Vì vậy, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị này để nâng cao chất lượng báo cáo thống kê và thực hiện tốt chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011.

 

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị.

 

 

Ông Trần Tuấn Hưng - Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và công nghệ thông tin,
Tổng cục Thống kê, giới thiệu về nghiệp vụ công tác thống kê tại Hội nghị.

 

 

Ông Trần Mạnh Quân – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài - Tài Chính Bộ Nội vụ
giới thiệu về Hệ thống chỉ tiêu ngành Nội vụ, nhóm chỉ tiêu dành cho văn thư, lưu trữ.

 

 

Bà Vũ Như Trang - chuyên viên Vụ Phương pháp chế độ thống kê và công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê
hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu về: Nghiệp vụ công tác thống kê; Hệ thống chỉ tiêu ngành Nội vụ, nhóm chỉ tiêu dành cho văn thư, lưu trữ; Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, Hướng dẫn sử dụng phần mềm thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ. Sau Hội nghị tập huấn, các cơ quan, đơn vị sẽ triển khai ứng dụng phần mềm báo cáo thống kê để phục vụ công tác báo cáo và nhu cầu quản lý tại đơn vị.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Tin, ảnh: Danh Đại - Hồng Minh