10:29 AM 14/12/2020  |   Lượt xem: 157  | 

Sáng ngày 10/12/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ.

   Tham dự Hội nghị tập huấn có, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ Tư Pháp; bà Nguyễn Thị Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia tài liệu điện tử (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) - Báo cáo viên; các đại biểu là Chánh văn phòng hoặc Trưởng phòng Hành chính tổng hợp; công chức làm công tác văn thư, lưu trữ các đơn vị thuộc Bộ.

 

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ Tư Pháp phát biểu tại Hội nghị tập huấn.

 

   Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ nhằm cập nhật các văn bản mới, quan trọng và kiến thức cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý loại hình văn bản, tài liệu điện tử cho lãnh đạo, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ các đơn vị thuộc Bộ; đồng thời, nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ văn thư, lưu trữ về thực hiện nghiệp vụ lưu trữ điện tử hướng đến mục tiêu của Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là đến năm 2025, 100% công chức, viên chức làm công tác văn thư các cấp được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ lưu trữ tài liệu điện tử…

   Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chánh Văn phòng Bộ nhấn mạnh đến vai trò của việc quản lý loại hình văn bản tài liệu điện tử. Theo đó, khi lưu trữ tài liệu trong không gian vật lý trở nên vô cùng chật hẹp, thì nhu cầu số hóa thông tin và trao đổi văn bản điện tử đã trở nên vô cùng hữu ích trong công tác văn thư lưu trữ. Trong năm 2020, với việc ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025” đã tạo cơ sở pháp lý để phát triển công tác văn thư lưu trữ trong các cơ quan nhà nước. Đồng thời, Chánh Văn phòng cũng mong rằng các đại biểu dự Hội nghị sẽ quan tâm theo dõi các chuyên đề Báo cáo viên trình bày tại Hội nghị và thảo luận các vấn đề còn vướng mắc trong công tác này để có các giải pháp khắc phục.

 

Bà Nguyễn Thị Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia tài liệu điện tử, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Báo cáo viên trình bày tại Hội nghị tập huấn.

 

   Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia tài liệu điện tử (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) đã nêu các nội dung chủ yếu và nổi bật trong một số văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện văn thư điện tử, lưu trữ tài liệu điện tử và mong rằng, các văn bản này sẽ được các cơ quan, đơn vị triển khai sâu rộng, đi vào thực tiễn, mang hiệu quả và tạo thuận lợi hơn trong việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

   Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn.

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Trần Ngọc tổng hợp theo (https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-cua-cac-don-vi-thuoc-bo.aspx?ItemID=3695)