08:54 AM 20/12/2018  |   Lượt xem: 77  | 

Ngày 19/12/2018, Sở Nội vụ An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017 và tổng kết “Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tỉnh An Giang” giai đoạn I (2013-2017).

Tham dự có ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư lưu trữ nhà nước; ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Ngô Hồng Yến - Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND, phòng Nội vụ các huyện, thị, thành phố.

Báo cáo tại Hội nghị, Chi Cục trưởng Văn thư lưu trữ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn cho biết, qua 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ (2012-2017) công tác văn thư lưu trữ tại tỉnh An Giang đã có những bước phát triển và đi vào nề nếp; nhận thức của lãnh đạo, công chức, viên chức các cấp, các ngành về tầm quan trọng của công tác lưu trữ, tài liệu lưu trữ được nâng lên rõ rệt; Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lưu trữ của tỉnh được tăng cường; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ được chú trọng và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước…

Tại hội nghị, ông Đặng Thanh Tùng - Cục trưởng Cục Văn thư lưu trữ nhà nước đánh giá cao trong việc chỉ đạo, quan tâm đến công tác văn thư lưu trữ; việc đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động lưu trữ của tỉnh An Giang. Bên cạnh đó, cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh An Giang cần định hướng công tác bồi dưỡng, đào tạo công chức, viên chức làm công tác văn thư lưu trữ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới…

Kết luận tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh cần nhận thức sâu sắc, tầm quan trọng của công tác văn thư lưu trữ; quan tâm chỉnh lý tài liệu lưu trữ để không tồn đọng; nghiêm túc thực hiện tốt công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan…góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.

(Theo Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang)