Tiến sĩ Vũ Thị Minh Hương, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ): Tạo đột phá trong công tác lưu trữ

 08:00 AM 02/12/2011

Các vấn đề pháp lý và hệ thống luật pháp liên quan đến tài liệu điện tử

 07:00 AM 02/12/2011