Công tác thống kê đối với lưu trữ hiện hành và lưu trữ lịch sử của tỉnh Bình Định

 01:00 PM 31/07/2013

UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) tổng kết kết quả đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính và văn thư lưu trữ của các cơ quan đơn vị trên địa bàn

 06:00 AM 17/07/2013

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn (Tp.Hồ Chí Minh) tổ chức hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ

 06:00 AM 17/07/2013

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường

 11:00 PM 16/07/2013

Quảng Nam: Đến năm 2015, giải quyết cơ bản tình trạng tài liệu chưa được phân loại

 07:00 AM 06/07/2013

Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Cơ yếu và Luật lưu trữ

 08:00 AM 29/06/2013

Thêm giải pháp số hóa tài liệu

 12:00 AM 04/06/2013

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2013

 03:00 PM 27/05/2013

Đà Nẵng: Trao trả hồ sơ, kỷ vật cho cán bộ đi B

 06:05 AM 27/04/2013