Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà thăm và làm việc với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 04:54 PM 14/02/2019

Thông tư Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức

 09:33 AM 31/01/2019

Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

 09:31 AM 31/01/2019

Ngày mùng 1 Tết trong cung nhà Nguyễn

 08:48 AM 31/01/2019

Độc đáo Đàn và Lễ tế Nam Giao qua tài liệu lưu trữ

 03:55 PM 28/01/2019

Tết trong hoàng cung triều Nguyễn

 01:12 PM 28/01/2019

Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức gặp mặt công chức, viên chức nghỉ hưu khu vực phía Bắc nhân dịp Xuân Kỷ Hợi

 01:53 PM 17/01/2019

Lễ trao tặng tài liệu giữa Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

 09:07 AM 11/01/2019

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập góp ý dự thảo Thông tư quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư

 03:59 PM 09/01/2019

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2019)

 09:55 AM 07/01/2019