Công bố Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ năm 2020

 10:21 AM 24/12/2020

An Giang khánh thành công trình Kho lưu trữ chuyên dụng và triển lãm tài liệu lưu trữ chuyên đề “An Giang xưa và nay”

 09:11 AM 23/12/2020

An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2020

 01:13 PM 22/12/2020

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

 10:01 AM 22/12/2020

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 của thành phố Hà Nội

 02:08 PM 21/12/2020

Khai mạc Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011

 11:38 AM 21/12/2020

Tài liệu Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011

 03:44 PM 17/12/2020

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế

 09:58 AM 15/12/2020

Chính sách về hưu trước tuổi mới áp dụng từ 1/1/2021

 09:58 AM 15/12/2020

Thông báo triệu tập Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011

 09:06 AM 15/12/2020