Công văn dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 35/CT-TTg về nội dung lập hồ sơ điện tử và Tổng kết Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

 08:57 AM 26/04/2019

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Điện Biên Phủ - Một thiên sử vàng”

 03:54 PM 17/04/2019

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Quan xưởng triều Nguyễn qua Châu bản - Di sản tư liệu thế giới”

 09:55 AM 17/04/2019

Hội nghị tập huấn công tác thống kê ngành Nội vụ (khối Văn thư - Lưu trữ)

 02:47 PM 12/04/2019


Trục liên thông văn bản quốc gia: Đổi mới hiệu quả hoạt động các cơ quan nhà nước

 10:11 AM 31/03/2019

Đoàn công tác của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước thăm và làm việc với Cục Lưu trữ Pháp

 09:57 AM 30/03/2019

Trưng bày chuyên đề “44 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột - Những chặng đường lịch sử” và tiếp nhận hiện vật hiến tặng tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk

 10:06 AM 27/03/2019

Bảo tàng Hậu Cần tiếp nhận kỷ vật kháng chiến

 10:14 AM 21/03/2019

Tập huấn, phổ biến Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam.

 11:07 AM 19/03/2019