Tổng cục Quản lý thị trường tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước và công tác văn thư, lưu trữ

 11:38 AM 23/11/2020

Khai mạc Lớp bồi dưỡng Quy trình xử lý văn bản điện tử, tạo lập hồ sơ, trình ký, phát hành văn bản điện tử

 10:55 AM 23/11/2020

Đẩy mạnh chữ ký số trong hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội

 03:46 PM 20/11/2020

Quá trình hội nhập quốc tế của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước qua một số tài liệu lưu trữ

 11:55 AM 20/11/2020

Khảo sát, thực hiện bồi nền, số hóa và làm phiên bản sắc phong trên địa bàn tỉnh An Giang

 03:52 PM 19/11/2020

Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV tổ chức sự kiện văn hóa - giáo dục “Di sản với học đường”

 09:47 AM 19/11/2020

An Giang triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử

 02:45 PM 18/11/2020


Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam thăm và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV

 09:56 AM 16/11/2020

Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức ngành Nội vụ”

 04:17 PM 13/11/2020