Phổ biến, tập huấn Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV khu vực phía Nam

 02:44 PM 05/03/2019

Phổ biến, tập huấn Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV khu vực phía Bắc

 02:34 PM 05/03/2019

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ “Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”

 08:57 PM 25/02/2019

Gửi báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

 04:14 PM 22/02/2019

Cung cấp thông tin liên lạc của cơ quan tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác Văn thư – Lưu trữ

 04:05 PM 22/02/2019

Bộ Nội vụ công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ kỳ 2014 – 2018

 11:11 AM 21/02/2019

Kế hoạch Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 10:57 AM 21/02/2019

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong lịch sử qua Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”

 09:36 AM 20/02/2019

Tết Nguyên tiêu trong hoàng cung Triều Nguyễn

 02:48 PM 18/02/2019