Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 của tỉnh An Giang

 09:08 AM 23/05/2019

Huyện Hóc Môn tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2019

 09:00 AM 23/05/2019

Giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số CQNN để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu

 10:32 AM 16/05/2019

Triển lãm tài liệu lưu trữ “Tiền Giang – dấu ấn lịch sử từ tài liệu lưu trữ”

 10:04 AM 15/05/2019

Số hóa tài liệu lưu trữ trong các cơ quan nhà nước, những vấn đề cần lưu ý trong giai đoạn hiện nay

 09:24 AM 13/05/2019

Khai mạc Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư và Tập huấn lập hồ sơ điện tử theo Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 03:01 PM 09/05/2019

Thủ tướng tham quan Triển lãm ‘Thanh Hóa xưa và nay’

 03:22 PM 08/05/2019

Khai mạc Triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”

 05:17 PM 05/05/2019

Gửi báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

 09:42 AM 04/05/2019