Kỷ niệm ngày Lưu trữ Việt Nam (1946-2019)

 10:54 AM 03/01/2019


Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ 2011

 08:48 AM 21/12/2018

An Giang: Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ

 08:54 AM 20/12/2018

Tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước đối với tài liệu tại Lưu trữ lịch sử

 10:32 AM 19/12/2018

Khai trương Phòng trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ và trao trả hồ sơ, kỷ vật đi B

 08:54 AM 13/12/2018

Tập huấn nghiệp vụ công tác Văn thư - Lưu trữ tại UBND thành phố Bắc Giang năm 2018

 09:26 AM 28/11/2018

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018

 09:21 AM 28/11/2018

Hội nghị tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam

 09:58 AM 21/09/2018

Tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2018 tại huyện Như Xuân, Thanh Hóa

 09:51 AM 21/09/2018