Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 03:30 PM 07/12/2020

Quy định mới về thi tuyển công chức

 11:20 AM 07/12/2020

Quy định mới trong tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức

 09:53 AM 07/12/2020

Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ

 02:24 PM 04/12/2020

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thăm và làm việc tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ quốc gia III

 05:25 PM 03/12/2020

Khai mạc Triển lãm tài liệu lưu trữ chuyên đề “Những dấu mốc lịch sử hình thành tỉnh Nghệ An trong Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”

 10:20 AM 01/12/2020

Nghị định quy định mới về tuổi nghỉ hưu

 11:40 AM 30/11/2020

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk thực hiện kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư lưu trữ năm 2020

 02:37 PM 27/11/2020

Không sử dụng nội dung văn bản số 800/VTLTNN-TTTH và văn bản số 1367/VTLTNN-TTTH trong hoạt động đấu thầu thực hiện dịch vụ lưu trữ

 01:57 PM 27/11/2020

Hội thảo tham vấn đầu tiên về chiến lược hợp nhất Cách mạng công nghiệp 4.0 (4IR) cho ASEAN

 11:35 AM 25/11/2020