Thông báo Hội thảo khoa học "Định hướng quản lý, sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử phục vụ sửa đổi Luật Lưu trữ"

 02:51 PM 13/01/2021


Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh An Giang tổ chức họp mặt Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (03/01/1946 - 03/01/2020)

 02:33 PM 06/01/2021

Công bố thủ tục hành chính về vị trí việc làm và biên chế công chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ

 12:01 PM 29/12/2020


Nghiệm thu Đề tài “Xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu Phông Lưu trữ Quốc hội – Thực trạng và giải pháp”

 04:16 PM 25/12/2020

Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Văn thư Lưu trữ Việt Nam

 03:25 PM 25/12/2020

Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngoại giao Việt Nam” cho Cục trưởng Đặng Thanh Tùng

 04:38 PM 24/12/2020

Khai trương triển lãm ảnh và tư liệu "Vì hạnh phúc của mỗi người"

 02:23 PM 24/12/2020

Hai văn kiện pháp lý về cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia chính thức có hiệu lực

 10:22 AM 24/12/2020