Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện Luật Lưu trữ

 12:00 PM 18/04/2013

Bảo Yên tổ chức Hội nghị triển khai Luật Lưu trữ

 12:00 PM 18/04/2013

Lâm đồng tổ chức Hội nghị quán triệt Luật lưu trữ, tập huấn công tác nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

 06:00 AM 15/01/2013

Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử

 06:00 AM 06/01/2013


Hội nghị triển khai Luật Lưu trữ và Tổng kết công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh An giang năm 2012

 06:00 AM 26/12/2012Đà Nẵng: Tập huấn Luật Lưu trữ và nghiệp vụ văn thư, lưu trữ

 08:00 AM 13/11/2012

Hội nghị phổ biến Luật Lưu trữ và tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ tại huyện Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam)

 06:00 AM 01/11/2012