Ngành Nội vụ giảm tối đa báo cáo nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí

 10:28 AM 08/07/2019

Khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ chuyên đề “Lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Quảng Nam trong mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới”

 02:50 PM 05/07/2019

Những dấu mốc về lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Quảng Nam trong Mộc bản triều Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới

 08:44 AM 27/06/2019

Quy định mới về thi, xét tuyển viên chức

 10:57 AM 24/06/2019

Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Tổng cục Hải quan

 02:55 PM 19/06/2019

Bộ Nội vụ khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

 09:10 AM 18/06/2019

Thông tư Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

 04:28 PM 14/06/2019

Thông tư Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

 04:18 PM 14/06/2019

Xin ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư

 09:27 AM 12/06/2019

Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP

 04:00 PM 24/05/2019