Hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021

 10:01 AM 22/12/2020

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 của thành phố Hà Nội

 02:08 PM 21/12/2020

Khai mạc Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011

 11:38 AM 21/12/2020

Tài liệu Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011

 03:44 PM 17/12/2020

Quy định mới về các trường hợp tinh giản biên chế

 09:58 AM 15/12/2020

Chính sách về hưu trước tuổi mới áp dụng từ 1/1/2021

 09:58 AM 15/12/2020

Thông báo triệu tập Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011

 09:06 AM 15/12/2020

Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ

 10:29 AM 14/12/2020

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà thăm và làm việc tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

 04:53 PM 11/12/2020

Triển lãm tốt hơn là lưu trữ

 10:01 AM 10/12/2020