Xuất bản cuốn sách “Trang vàng Tổ chức nhà nước”

 11:18 AM 17/09/2021

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ và Phòng Nội vụ

 11:56 AM 16/09/2021

Trưng bày chủ đề "Trung thu sum vầy" tại Hoàng thành Thăng Long

 10:20 AM 14/09/2021

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

 04:41 PM 06/09/2021

Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển

 11:58 AM 16/08/2021

Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025

 09:43 AM 16/07/2021

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ trong thực thi công vụ

 10:51 AM 13/07/2021

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Quản lý nhà nước về lưu trữ tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ”

 11:01 AM 02/07/2021

Nghiệm thu chính thức Đề tài “Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý tài liệu lưu trữ điện tử của các cơ quan nhà nước"

 10:56 AM 02/07/2021

Bộ Nội vụ ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, CCVC

 04:21 PM 24/06/2021